Kind erkennen

 • U wilt juridisch ouder worden van uw (ongeboren) kind.
 • Op het moment van geboorte bent u niet getrouwd / heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder.
 • Uw kind kunt u erkennen voor of na geboorte.
 • Als u een kind erkent, krijgt u daarmee in de regel ook ouderlijk gezag. Hiervoor zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bij de erkenning wordt ook de achternaam (of achternamen) vastgelegd.
 • Gaat het om uw eerste kind samen en wilt u het kind de achternaam van beide ouders geven? Regel dan de erkenning vóór de geboorte.
 • Als beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben: maak hieronder een afspraak.
 • Heeft 1 van de ouders geen Nederlandse nationaliteit? Of beide ouders niet? Bel dan 14 0342.
Maak afspraak

Bij het eerste kind moet de moeder meekomen naar de afspraak, als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dat moet ook als het kind de achternaam van beide ouders krijgt (gecombineerde achternaam).

Achternaam van beide ouders

Per 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels voor de achternaam van het eerste kind in een gezin. Per die datum mag een eerste kind een gecombineerde achternaam krijgen. Als u dat wilt, moet de moeder mee naar het gemeentehuis voor de naamskeuze bij de erkenning.

Als u met de moeder naar het gemeentehuis komt, neemt u mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Als de moeder niet meekomt naar het gemeentehuis, neemt u mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Als u of de moeder in het buitenland woont, neemt u ook een buitenlands bewijs mee dat u niet getrouwd bent.

Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Krijgt u geen toestemming van beiden? Dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind.

Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u door erkenning van een kind van rechtswege ouderlijk gezag over het kind. U heeft dan samen met de moeder gezamenlijk gezag. Mochten jullie dat niet willen, dan kan dat anders. U erkent dan wel het kind, maar krijgt geen ouderlijk gezag. Hiervoor moet u met de moeder bij de erkenning verklaren dat moeder alleen het gezag uitoefent.  Dit moet persoonlijk op het gemeentehuis, ook bij een tweede of volgend kind.