Handtekening legaliseren

  • Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, dan kunt u die laten legaliseren.
  • U zet dan bij de gemeente uw handtekening op het document.
  • De gemeente bevestigt met een stempel op het document dat het uw handtekening is.
  • U regelt de legalisatie aan de balie Publiekszaken. 
  • U neemt het document mee dat u wilt legaliseren. En uw geldige identiteitsbewijs. Let op: u mag het document pas ondertekenen op het gemeentehuis.
  • De kosten zijn € 16,60.
Maak afspraak