Duurzaamheidssubsidie Sport en Cultuur

  • Subsidie voor sport- en culturele verenigingen die duurzaam willen investeren.
  • Voor de meest gebruikelijke investeringen zoals HR++ isolerend glas, zonnepanelen, zonneboiler en andere energiebesparende maatregelen.
  • Eigenaren/huurders van te (ver)bouwen accommodatie kunnen een aanvraag doen.
  • Het minimale investeringsbedrag is € 3.000,- 
  • 25% subsidie op het investeringsbedrag met een maximum van € 15.000,- 
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het jaarlijkse subsidiebedrag (€ 60.000,-) op is.
Duurzaamheidssubsidie aanvragen