Duurzaamheidslening aanvragen

  • Met deze lening financiert u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning.
  • De lening is minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 tegen gunstige rentetarieven.
  • Voordat u de lening kunt aanvragen, toetst de gemeente uw plannen.
  • Als ons besluit positief is, vraagt u de lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).
  • Het SVn toetst uw aanvraag financieel en verstrekt de lening.
Toetsing Duurzaamheidslening (DigiD)