Duurzaamheidslening voor VVE's en maatschappelijke organisaties

 • Met deze lening kunnen VVE's, maatschappelijke - en sportorganisaties energiebesparende maatregelen financieren.
 • De lening is minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 tegen gunstige rentetarieven.
 • Voordat u de lening kunt aanvragen, toetst de gemeente uw plannen. Vul daarvoor de online toetsing in.
 • Als ons besluit positief is, vraagt u de lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).
 • Het SVn doet een financiële toetsing en verstrekt de lening.
Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Toetsing Duurzaamheidslening Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Toetsing Duurzaamheidslening voor VVE

Welke maatregelen in aanmerking komen voor een lening leest u in de Nadere regels behorend bij de Stimuleringslening Duurzaamheid gemeente Barneveld. Deze regeling geldt voor VVE’s en maatschappelijke organisaties.

De nadere regelen horen bij de Verordening Stimuleringslening duurzaamheidgemeente Barneveld

 • U vult de digitale toetsing in.
 • De gemeente checkt hiermee de gegevens en plannen.
 • Hierna ontvangt u ons besluit of u wel of niet in aanmerking komt voor de lening.
 • Als u in aanmerking komt, vraagt u de lening aan bij SVn.
 • U stuurt alle gevraagde gegevens, inclusief het besluit van de gemeente, naar SVn.
 • SVn regelt voor de gemeente de financiële toetsing en afhandeling van de lening.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort en van daar uit worden de rekeningen betaald.
 • De looptijd is maximaal 15 jaar.
 • Het is een annuïteitenlening. Dat houdt in dat deze op de einddatum helemaal is terugbetaald.
 • Vervroegde aflossing is altijd toegestaan. Minimumbedrag is € 250,-
 • Bij vragen kunt u mailen naar energieloket@barneveld.nl