Duurzaamheidslening voor VVE's en maatschappelijke organisaties

  • Met deze lening kunnen VVE's, maatschappelijke - en sportorganisaties energiebesparende maatregelen financieren.
  • De lening is minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 tegen gunstige rentetarieven.
  • Voordat u de lening kunt aanvragen, toetst de gemeente uw plannen. Vul daarvoor de online toetsing in.
  • Als ons besluit positief is, vraagt u de lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).
  • Het SVn doet een financiële toetsing en verstrekt de lening.
Toetsing Duurzaamheidslening Toetsing Duurzaamheidslening voor VVE