Bijdrage sport en bewegen aanvragen

  • U organiseert een project dat bewegen stimuleert.
  • Het project past binnen 1 van de thema’s van het Sport- en beweegakkoord Barneveld.
  • U en/of partner(s) dragen zelf bij aan het project, in de vorm van geld, tijd en/of middelen.  
  • Er is een extra financiële bijdrage nodig om het project te starten. 
  • Als het geen eenmalig project is, gaat het project door als de financiële bijdrage stopt. 

De thema’ uit het Sport-en Beweegakkoord Barneveld 2020-2022 zijn:

  1. Vitale sport- en beweegaanbieders
  2. Sport en bewegen voor kwetsbare groepen 
  3. Jeugd vaardig in beweging
  4. Sport en bewegen in de openbare ruimte

Het doel van het Sport- en beweegakkoord is: meer inwoners van gemeente Barneveld een leven lang te laten genieten van bewegen en sport. In het akkoord staan ideeën genoemd, maar ook nieuwe plannen en ideeën zijn welkom. 

Sport- en beweegakkoord Barneveld