Bijdrage sport en bewegen aanvragen

  • U organiseert een project dat bewegen stimuleert.
  • Het project past binnen 1 van de thema’s van het Sport- en beweegakkoord Barneveld.
  • U en/of partner(s) dragen zelf bij aan het project, in de vorm van geld, tijd en/of middelen.  
  • Er is een extra financiële bijdrage nodig om het project te starten. 
  • Als het geen eenmalig project is, gaat het project door als de financiële bijdrage stopt. 
Bijdrage sport en bewegen aanvragen