Barneveldse onderscheidingen

Gemeente Barneveld kent 2 soorten onderscheidingen:

 • Koninklijke onderscheiding, voor mensen die zich op bijzondere wijze inzetten of ingezet hebben voor de samenleving.
 • Jan van Schaffelaarpenning, voor jongeren tot 25 jaar
  •  voor hun bijzondere inzet voor de samenleving of
  •  voor hun heldhaftige inzet voor een ander.

 • Een koninklijke onderscheiding is bedoeld voor mensen die zich op een bijzondere wijze voor medemens of samenleving inzetten.
 • De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de lintjesregen op de dag vóór Koningsdag.
 • U kunt iemand voordragen waarvan u vindt dat deze de onderscheiding verdient.
 • Vul bij het e-mailadres in: m.blommert@barneveld.nl.
 • Bij vragen kunt u contact opnemen met Monique Blommert, medewerker Kabinetszaken, T (0342) 495 321.
voordracht Koninklijke onderscheiding

 • Deze penning is voor jongeren tot 25 jaar die zich heldhaftig hebben ingezet voor een ander of
 • die zich op bijzondere wijze inzetten of ingezet hebben voor de samenleving. 
 • De penning wordt -in principe- jaarlijks uitgereikt tijdens de lintjesregen op de dag vóór Koningsdag.
 • U kunt iemand voordragen waarvan u vindt dat deze de onderscheiding verdient.
 • Een jury beoordeelt alle ingekomen verzoeken.
Voordracht Jan van Schaffelaarpenning