Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 29-05-2017.

Gemeente Barneveld wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. http://www.barneveld.nl (hoofdwebsite)
  2. http://beactive.barneveld.nl
  3. http://gemeentearchief.barneveld.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

De volgende onderdelen van de website voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen: