Waarnemend burgemeester J.J. (Jan) Luteijn

Burgemeester Jan Luteijn

J.J. (Jan) Luteijn is sinds 1 februari 2021 waarnemend burgemeester van Barneveld.

Volgen

Kennismaken met de burgemeester

"Ik wil er zijn voor al onze inwoners en ondernemers, samen met mijn collega’s in het college van B&W, de raadsleden en met onze gemeentelijke organisatie. We zijn er immers voor ú en voor jóu."

Takenpakket

  • Openbare orde en Veiligheid
  • Bestuurlijke aangelegenheden
  • Juridische zaken, inclusief bezwaar en beroep

Contact

Een gesprek met de burgemeester vraagt u aan via het secretariaat via T (0342) 495 321 of stuur een e-mail naar m.blommert@barneveld.nl.

Nevenfuncties functiegebonden

  • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Midden
  • Lid Bestuurscollege Politie Oost-Nederland
  • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis West-Veluwe-Vallei

Nevenfuncties niet functiegebonden

  • Lid Raad van Toezicht Sirjon, 10 dagdelen per jaar, betaald
  • Voorzitter Klachtencommissie Deeltaxi West-Brabant, onkostenvergoeding
  • Lid Raad van Advies SGP, onbetaald
  • Bestuurslid Steunstichting Siloah, 2 dagdelen per jaar, onbetaald