Waarnemend burgemeester J.J. (Jan) Luteijn

Burgemeester Jan Luteijn

J.J. (Jan) Luteijn is sinds 1 februari 2021 waarnemend burgemeester van de gemeente Barneveld.

Volgen

Kennismaken met de burgemeester

"Ik wil er zijn voor al onze inwoners en ondernemers, samen met mijn collega’s in het college van B&W, de raadsleden en met onze gemeentelijke organisatie. We zijn er immers voor ú en voor jóu."

Portefeuilles

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Representatie
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Juridische zaken, inclusief bezwaar en beroep
 • Opvang asielzoekers

Gebiedsbestuurder

 • Kootwijk

Contact

Een gesprek met de burgemeester vraagt u aan via het secretariaat. Bel (0342) 495 321 of stuur een e-mail naar m.blommert@barneveld.nl.

Nevenfuncties functiegebonden

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Midden
 • Lid Bestuurscollege Politie Oost-Nederland
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis West-Veluwe-Vallei

Nevenfuncties niet functiegebonden

 • Lid Raad van Toezicht Sirjon, 10 dagdelen per jaar, betaald
 • Voorzitter Klachtencommissie Deeltaxi West-Brabant, onkostenvergoeding
 • Lid Raad van Advies SGP, onbetaald
 • Voorzitter Steunstichting Siloah, 2 dagdelen per jaar, onbetaald