Waterschapsverkiezingen

  • Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen.
  • Het gaat om de verkiezing voor een nieuw Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe.
  • Als u mag stemmen, ontvangt u in februari een stempas.

Nederland kent 21 waterschappen. Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. Waterschappen

  • zorgen voor schoon water
  • zorgen voor voldoende water
  • zorgen voor sterke dijken
  • zijn circulair en klimaatbestendigheid
  • denkt mee, zoals met inwoners, ondernemers en agrariĆ«rs

Kijk voor meer informatie over het waterschap in het algemeen en het Waterschap Vallei en Veluwe in het bijzonder op www.vallei-veluwe.nl.

Hoe het Waterschap Vallei en Veluwe wordt bestuurd

Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur, ook het waterschap waar de gemeente Barneveld bij hoort, het Waterschap Vallei en Veluwe. Iedere 4 jaar zijn er verkiezingen voor dit algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap.

Verdeling 30 zetels

Het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe bestaat uit 30 zetels. Voor de categorie Ingezetenen (23 zetels) vinden verkiezingen plaats.
De overige 7 zetels zijn gereserveerd voor de categorieƫn Bedrijven (3), Ongebouwd (3) en Natuurterreinbeheerders (1). Voor deze zetels wordt een aparte kandidaatstellings- en selectieprocedure gevolgd.