Regels bij het kijken naar stemmen tellen

  • Het tellen van de stemmen is openbaar. Op 23 november worden stemmen geteld in de Veluwehal. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
  • De tellers en de stembureauleden tellen de stemmen. U mag toekijken, maar niet helpen met tellen. 
  • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
  • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces­verbaal.
  • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken voor eigen gebruik.
  • U mag niet zonder toestemming foto’s of video’s verspreiden waarop stembureauleden en tellers herkenbaar in beeld zijn.
  • Pas als alle stemmen zijn geteld, mag u een foto maken van de aantallen. De handtekeningen mag u niet fotograferen.

Infographic