Stemmen tellen

 • Direct na afloop van de verkiezingen van 15 maart worden de stemmen geteld.
 • Het tellen gebeurt in de stembureaus.
 • De uitslagen worden per stembureau vastgelegd.
 • Op 16 maart 09.30 uur controleert het gemeentelijk stembureau de uitslagen van alle stembureaus.
 • Dit gebeurt tijdens een zitting in het Oude Raadhuis (gemeentehuis).
 • Zonodig vinden hertellingen plaats.
 • U kunt bij het tellen en bij de zitting van het gemeentelijk stembureau aanwezig zijn.

U kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur.

 • Om 21.00 uur starten de stembureaus met het tellen van de stemmen.
 • Goed om te weten: u mag bij alle telmomenten aanwezig zijn.

De leden van het stembureau tellen als volgt:

 1. Het stembureau wordt ingericht als sorteerstraat.
 2. Alle stempassen, volmachten en kiezerspassen worden geteld. Zo tellen we het aantal toegelaten kiezers.
 3. De stembus wordt geopend en geleegd.
 4. De stembiljetten worden gesorteerd op oneven en even partijnummer. Hierbij worden blanco en ongeldige biljetten door de voorzitter op aparte stapels gelegd.
 5. De stembiljetten worden gesorteerd op lijstnummer.
 6. Het aantal stemmen per lijst worden geteld.
  Daarna wordt de voorlopige uitslag doorgegeven.
 7. Het aantal stemmen per kandidaat wordt geteld.

De voorzitter:

 1. Doet niet mee met tellen, maar geeft aanwijzingen.
 2. Controleert de blanco en ongeldige stembiljetten.
 3. Schrijft na het tellen alle aantallen op het proces-verbaal. Net als eventuele bezwaren van kiezers.

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • De tellers en de stembureauleden tellen de stemmen. U mag toekijken, maar niet helpen met tellen. 
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces­verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken voor eigen gebruik.
 • U mag niet zonder toestemming foto’s of video’s verspreiden waarop stembureauleden en tellers herkenbaar in beeld zijn.
 • Pas als alle stemmen zijn geteld, mag u een foto maken van de aantallen. De handtekeningen mag u niet fotograferen.

 1. De gemeente ontvangt alle processen­verbaal van  de stembureaus.
 2. De gemeente telt de uitslagen van alle stembureaus bij elkaar op.
 3. De gemeente publiceert de processen­verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk na het optellen van de stemmen. U vindt de processen­verbaal ook via www.kiesraad.nl.
 4. Het gemeentelijk centraal stembureau stelt de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting.