Stemmen tellen

 • Direct na afloop van de verkiezing op 22 november zijn de stemmen per partij geteld. 
 • Het tellen gebeurde in de stembureaus. 
 • De uitslagen werden per stembureau vastgelegd. 
 • De uitslagen werden bij elkaar opgeteld. Dit was de voorlopige uitslag. 
 • Op 23 november startte vanaf 8.30 de telling van de stemmen per kandidaat. Het gemeentelijke stembureau controleerde de uitslagen van de stembureaus.  
 • Dit gebeurde tijdens een zitting in de Veluwehal. 
 • Zonodig vonden hertellingen plaats. 
 • U kon bij het tellen en bij de zitting van het gemeentelijk stembureau aanwezig zijn. 

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • De tellers en de stembureauleden tellen de stemmen. U mag toekijken, maar niet helpen met tellen. 
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces­verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken voor eigen gebruik.
 • U mag niet zonder toestemming foto’s of video’s verspreiden waarop stembureauleden en tellers herkenbaar in beeld zijn.
 • Pas als alle stemmen zijn geteld, mag u een foto maken van de aantallen. De handtekeningen mag u niet fotograferen.

 1. De gemeente ontvangt alle processen­verbaal van de stembureaus.
 2. De gemeente telt de uitslagen bij elkaar op.
 3. De gemeente publiceert de processen­verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk na het optellen van de stemmen. U vindt de processen­verbaal ook via www.kiesraad.nl.
 4. Het gemeentelijk centraal stembureau stelt de definitieve uitslag vast. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting.