Provinciale Statenverkiezingen

  • Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
  • In Gelderland kunt u op 18 partijen stemmen.
  • In Gelderland zijn er 44.605 mensen die mogen stemmen voor de Provinciale Staten.

Lijstnummer Partijnaam
1. VVD
2. Forum voor Democratie
3. CDA
4. GROENLINKS
5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
6. Democraten 66 (D66)
7. ChristenUnie
8. PVV (Partij voor de Vrijheid)
9. SP (Socialistische Partij)
10. Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP)
11. Partij voor de Dieren
12. 50PLUS
13. Lokale Partijen Gelderland
14. BBB
15. ONS Gelderland
16. Belang van Nederland (BVNL)
17. JA21
18. Volt

Op 3 februari 2023 heeft het Centraal Stembureau tijdens een openbare zitting de kandidatenlijsten en de nummering van de deelnemende partijen vastgesteld. De kandidatenlijsten vindt u op de website van het Centraal Stembureau. Zie: Kandidatenlijsten PS2023 Gelderland Arnhem. (pdf, 112 KB)

Of beluister de Kandidatenlijsten Provinciale Staten gesproken vorm (mp3, 27 MB)

Nederland heeft 12  provincies. Iedere provincie heeft een eigen, regionaal, bestuur. De gemeente Barneveld hoort bij de provincie Gelderland. Het ‘Huis der Provincie’ staat in de hoofdstad van de provincie Gelderland, Arnhem. Provinciale Staten  worden iedere vier jaar rechtstreeks door inwoners van de provincie (Gelderland) gekozen. Zij zijn daarom een belangrijk bestuursorgaan. Provinciale Staten van Gelderland bestaan uit 55 leden.

College van Gedeputeerde Staten

Het dagelijks bestuur van de provincie is het College van Gedeputeerde Staten, dat is te vergelijken met het College van B&W bij een gemeente.

Eerste Kamer

De leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Die worden dus niet rechtstreeks door inwoners gekozen. Uw stem voor 1 van de leden van Provinciale Staten is dus eigenlijk ook een stem voor een lid van de Eerste Kamer.

Commissaris van de Koning

De voorzitter van Gedeputeerde Staten is de Commissaris van de Koning. DIt is is de heer John Berends, hij is ook de voorzitter van van de Provinciale Staten.