Provinciale Statenverkiezingen

  • Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
  • Als u mag stemmen, ontvangt u in februari uw stempas.

Nederland heeft 12  provincies. Iedere provincie heeft een eigen, regionaal, bestuur. De gemeente Barneveld hoort bij de provincie Gelderland. Het ‘Huis der Provincie’ staat in de hoofdstad van de provincie Gelderland, Arnhem. Provinciale Staten  worden iedere vier jaar rechtstreeks door inwoners van de provincie (Gelderland) gekozen. Zij zijn daarom een belangrijk bestuursorgaan. Provinciale Staten van Gelderland bestaan uit 55 leden.

College van Gedeputeerde Staten

Het dagelijks bestuur van de provincie is het College van Gedeputeerde Staten, dat is te vergelijken met het College van B&W bij een gemeente.

Eerste Kamer

De leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Die worden dus niet rechtstreeks door inwoners gekozen. Uw stem voor 1 van de leden van Provinciale Staten is dus eigenlijk ook een stem voor een lid van de Eerste Kamer.

Commissaris van de Koning

De voorzitter van Gedeputeerde Staten is de Commissaris van de Koning. DIt is is de heer John Berends, hij is ook de voorzitter van van de Provinciale Staten.