Iemand anders voor u laten stemmen

 • U kunt iemand anders voor u laten stemmen. U geeft iemand hiervoor schriftelijk toestemming (een volmacht). 
 • U kunt dit op de achterzijde van uw stempas invullen.
 • U kunt ook met een formulier een schriftelijke volmacht aanvragen. Dan hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven aan degene die voor u gaat stemmen.

 • Bij de provinciale statenverkiezing kan elke andere kiezer die in dezelfde provincie woont als u, voor u stemmen.
 • Bij de waterschapsverkiezing kan elke andere kiezer die in hetzelfde waterschap woont als u, voor u stemmen.

Hoe stemt de ander voor u?

 • De persoon die voor u stemt krijgt een bewijs dat hij/zij voor u mag stemmen.
 • Deze persoon moet op hetzelfde moment stemmen als wanneer hij/zij zelf stemt.
 • Hij/zij mag maximaal voor 2 andere kiezers per verkiezing stemmen.

U kunt iemand voor u laten stemmen door dit aan te geven op uw stempas. Dit wordt ook wel genoemd 'stemmen met onderhandse volmacht'. Dit werkt zo:

 • Vul op de achterkant van uw stempas (onder ‘volmachtbewijs’) de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Zet uw handtekening.
 • Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ook de achterkant van uw stempas ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
 • U geeft aan de persoon die voor u gaat stemmen:
  • uw volledig ingevulde en ondertekende stempas,
  • (een kopie van) uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een smartphone of tablet. Uw foto en handtekening moeten goed zichtbaar zijn.

U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen met een formulier. De persoon die door u wordt gemachtigd om voor u te stemmen, ontvangt uw stempas op zijn/haar adres.

 • Gebruik het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 696 KB).
 • Vul het formulier in en onderteken het.
 • Zorg ervoor dat de gemeente het formulier ontvangt vóór vrijdag 10 maart 2023, 17.00 uur. Dat kan op verschillende manieren:
  • Stuur een digitale kopie per e-mail naar verkiezingen@barneveld.nl.
  • Stuur het formulier per post naar: Gemeente Barneveld, Bureau Verkiezingen, Postbus 63, 3770 AB Barneveld.
  • Lever het formulier in bij de balie van de gemeente.
 • De persoon die voor u gaat stemmen, ontvangt uw stempas op zijn/haar adres.

Goed om te weten over een schriftelijke volmacht

 • De schriftelijke volmacht kunt u aanvragen voordat u uw stempas heeft ontvangen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als u een andere persoon machtigt, kunt u zelf niet meer stemmen.
 • Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, is het niet nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven op de verkiezingsdag.