Bekendmakingen centraal stembureau

De burgemeester van Barneveld maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Barneveld in maart 2022 gebruik zal worden gemaakt van stembureaus voor vervroegd stemmen. Deze stembureaus zijn voor alle kiezers toegankelijk. De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. In onderstaand overzicht vindt u de stembureaus voor vervroegd stemmen.

Nmr Naam Open op Adres
101 Gemeentehuis ingang Oude Raadhuis 14-03-2022 Raadhuisplein 1
116 Geref. Gemeente in Nederland "De Hoeksteen I" 14-03-2022 Vellerselaan 1
128 Kerkelijk Centrum Bethabara I 14-03-2022 Van den Berglaan 79
130 Kulturhus De Essenburcht 14-03-2022 Schoonbeekhof 1
201 Gemeentehuis ingang Oude Raadhuis 15-03-2022 Raadhuisplein 1
216 Geref. Gemeente in Nederland "De Hoeksteen I" 15-03-2022 Vellerselaan 1
228 Kerkelijk Centrum Bethabara I 15-03-2022 Van den Berglaan 79
230 Kulturhus De Essenburcht 15-03-2022 Schoonbeekhof 1

De openbare stemopneming van deze vervroegd stemmen stembureaus zal plaatsvinden op woensdag 16 maart 2022 vanaf 13.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 2, 3771 ER, Barneveld.

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

Bureau verkiezingen
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

Plaats: Barneveld

Datum: woensdag 9 maart 2022

De burgemeester voornoemd,

J. Luteijn

4 februari 2022. De geldig verklaarde kandidatenlijsten liggen ter inzage op het gemeentehuis. Lees hieronder de officiële bekendmaking en bekijk de kandidatenlijsten.

Bekijk kandidatenlijsten

De geldige kandidaten en de lijstnummers vindt u op de pagina Kandidatenlijsten.
Zie ook: Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten (pdf, 126 KB).

Bekendmaking Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 4 februari 2022 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

Bureau verkiezingen
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld.

Plaats: Barneveld

Datum: Vrijdag 4 februari 2022

De voorzitter voornoemd,

J. Luteijn

4 februari 2022. Het procesverbaal met namen van kandidaten en politieke groeperingen (met nummering) ligt ter inzage op het gemeentehuis. Lees hieronder de tekst van de officiële bekendmaking en bekijk de kandidatenlijsten.

Bekijk kandidatenlijsten

De geldige kandidaten en de lijstnummers vindt u op de pagina Kandidatenlijsten.

Zie ook: Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten (pdf, 126 KB).

Bekendmaking Geldigheid lijsten en kandidaten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten voor een ieder ter inzage is gelegd bij:

Bureau verkiezingen
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld.

Plaats: Barneveld

Datum: Vrijdag 4 februari 2022

De voorzitter voornoemd,

J. Luteijn

Op vrijdag 4 februari kunt u om 10.00 uur een zitting van het centraal stembureau volgen. De zitting gaat over de ingeleverde kandidatenlijsten, de namen en nummering de politieke partijen die meedoen met de verkiezingen. 

Lees hieronder de officiële bekendmaking.

Bekendmaking: Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00, in de raadzaal in een openbare zitting  zal beslissen over

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Deze zitting kunt u ook online volgen door op de website van de gemeente Barneveld naar barneveld.nl/kandidatenlijsten

Plaats: Barneveld

Datum: Vrijdag 28 januari 2022

De voorzitter voornoemd,
J. Luteijn

2 februari. De ingeleverde en onderzochte kandidatenlijsten liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Lees hieronder de officiële bekendmaking.

Bekendmaking Inzage ingeleverde kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op maandag 31 januari 2022 ingeleverde en op dinsdag 1 februari 2022 door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten - met de vereiste ondersteuningsverklaringen - ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

Bureau verkiezingen
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld.

De ter inzagelegging eindigt op het moment dat het centraal stembureau heeft beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduidingen.

Plaats: Barneveld

Datum: woensdag 2 februari 2022

De voorzitter voornoemd,

J. Luteijn