Verkiezingen

  • Op woensdag 20 maart 2019 zijn er 2 verkiezingen:
    • Provinciale Statenverkiezingen. We kiezen dan de nieuwe Provinciale Staten van de provincie Gelderland.
    • Waterschapsverkiezingen. We kiezen een nieuw Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe.
  • De gemeente Barneveld heeft op 20 maart 2019 37 stembureaus en 1 mobiel stembureau.
  • De 37 stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.
  • De verwachting is dat rond middernacht de uitslag van de gemeente Barneveld bekend is.