Verkiezingen

Het centraal stembureau maakte de uitslag bekend van:

  1. de gemeenteraadsverkiezing van Barneveld (van 21 maart 2018)
  2. het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), in Barneveld. 

Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018

Partij Stemmen Percentage Zetels
SGP 7380 24,87 8
Pro'98 4596 15,49 5
ChristenUnie 5112 17,23 5
CDA 4288 14,45 5
Burger Initiatief 1718 5,79 2
VVD 2372 7,99 2
Lokaal Belang 3983 13,42 4
Blanco Lijst H.C. van den Brink 223 0,75 -

Soort stemmen gemeenteraadsverkiezing

Soort stem 2018 2014
Geldige stemmen 29646 28253
Blanco stemmen 36 34
Ongeldige stemmen 50 57
Opgeroepen 42235 39639
Opkomst 29732 28344
Opkomstpercentage 70,4% 71,51%

Samenstelling nieuwe gemeenteraad

De nieuwe gemeenteraad is op donderdag 29 maart geïnstalleerd.

Definitieve uitslagen per stemdistrict

Uitslag Referendum Wiv

Landelijk referendum Aantal stemmen
Voor 15921
Tegen 9904
Blanco stemmen 1194
Geldige stemmen 27019
Ongeldige stemmen 98
Opkomstpercentage 65,12%