Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er in Barneveld 2 verkiezingen:

  1. de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Barneveld
  2. het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). 

Iedereen die mag stemmen ontvangt op 1 maart 2018 de stempas(sen). Op 8 maart 2018 ontvangt u de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.