Secretarissen commissies

Er zijn 3 soorten commissievergaderingen: Bestuur, Samenleving en Grondgebied. De commissievergaderingen stellen raadsleden in staat om informatie te verzamelen over een onderwerp waarover later in de raadsvergadering wordt besloten. De commissievergadering noemen we ook wel Het Gesprek. De secretaris ondersteunt de raad bij de voorbereiding en verslaglegging van de commissievergadering. Wilt u deelnemen aan een commissievergadering, dan meldt u zich aan bij de secretaris. melden kan tot uiterlijk 10:00 op de vrijdag voor de commissievergadering. De secretarissen zijn ook telefonisch te bereiken via 14 0342

Contactgegevens secretarissen