Raadscommissieleden VVD

Dit zijn de benoemde commissieleden die raadsleden bij hun werk ondersteunen. U kunt hen tegenkomen in de commissievergaderingen. 

Jarne van Schaik

Nevenfuncties:

  • Facilitair Assistent bij de TeKa Groep B.V., betaald
  • Bestuurslid Stichting Ki (Kisport Martial Academy), betaald
  • Student aan De Haagse Hogeschool

Sven van ’t Ooster

Nevenfuncties:

  • Werkzaam bij Wencop Hoveniers, betaald
  • Student Radbouduniversiteit Nijmegen