Zonne-energie in Barneveld

De gemeente wil ondernemers en burgers ondersteunen wanneer ze duurzame energie willen opwekken. De gemeente zet hierbij volop in op zonnepanelen op daken. Daarnaast wil ze zorgvuldig omgaan met zonne-energie op land. Dit staat in de Barneveldse Zonneladder die in juli 2019 is vastgesteld. Voor de aanleg van zonnevelden zijn met behulp van de Zonneladder voorwaarden opgesteld waaraan initiatieven moeten voldoen. Speerpunten daarbij zijn:

  • meervoudig ruimtegebruik;
  • inpassing in het landschap;
  • participatie van omwonenden;
  • het versterken van de ecologie.
Duurzame projecten