Windenergie

De gemeente Barneveld zet in op windenergie. Ze wil minimaal 0,038 Terra wattuur (Twh) aan windenergie opwekken. Hiervoor zijn ongeveer 3 windturbines nodig. Alleen het gebied rondom Harselaar, ten zuiden van de A1, wordt onderzocht voor windenergie.

In september 2021 verscheen de ontwerp Structuurvisie Windenergie Barneveld. In de structuurvisie:

  • de meest kansrijke plekken voor windturbines;
  • de voorwaarden voor een windproject.

Download het ontwerp van de Structuurvisie Wind (pdf, 12.55 MB)

Duurzame projecten
Naar het overzicht