Windenergie

Advies Commissie MER over Milieueffect rapport windturbines

30 april 2020. De landelijke Commissie MER heeft advies gegeven over het milieueffect rapport voor windturbines in gemeente Barneveld (MER). Hoewel de Commissie MER gewoonlijk pas aan het einde van een MER-traject haar advies geeft, had het college de Commissie gevraagd om het MER ook nu al te toetsen op de kwaliteit en volledigheid. Het college wil zeker weten dat het MER rapport volledig is; het MER vormt straks een van de bouwstenen van de toekomstige Structuurvisie Wind, naast de toetsing aan lokale toekomstplannen en de uitkomst van het ‘dorpsgesprek’ Harselaar en andere dorpsgesprekken.

De gemeente gaat op 18 mei in overleg met de Commissie MER over het advies. In dat gesprek licht de commissie de aanbevelingen verder toe. Op basis van de uitkomst van het gesprek en het advies van de commissie kijkt de gemeente wat dit betekent voor het huidige MER. Ook het onderzoek naar de relatie tussen het MER en gemeentelijke plannen (beleid), de zogenaamde beleidsconfrontatie vindt binnenkort plaats.

  • Lees hier het advies Structuurvisie Windenergie Barneveld van Commissie MER. Op deze pagina vindt u ook het persbericht van de Commissie over hun conceptadvies 'Milieuvergelijking locaties windturbines Barneveld bijna compleet'
  • Persbericht gemeente MER-commissie komt met advies over MER Windenergie
  • Persbericht gemeente College neemt advies Commissie MER over
De gemeente Barneveld werkt met de samenleving aan een Structuurvisie Windenergie. Daarin staat onder andere beschreven wat geschikte locaties zijn voor het plaatsen van windturbines, maar ook waar dit niet kan. Het milieueffectrapport (na goedkeuring van Commissie MER), de toetsing aan lokale toekomstplannen en de uitkomst van het ‘dorpsgeprek’ Harselaar en andere dorpsgesprekken vormen straks de bouwstenen van de toekomstige Structuurvisie Wind.  De gemeenteraad maakt uiteindelijk de keuze waar zij vinden wat de beste plek is voor windenergie in onze gemeente. Deze keuze wordt vastgelegd in de Structuurvisie Wind.
Duurzame projecten
Naar het overzicht