Structuurvisie windenergie

De gemeente wil het plaatsen van windturbines mogelijk maken. De eerste stap die de gemeente daarvoor zet is het in beeld brengen van de locaties binnen de gemeente die geschikt kunnen zijn voor windturbines. Dit onderzoek is gestart in 2018. De gemeente wil inwoners, bedrijven en andere belangstellenden bij dit proces betrekken. De meest kansrijke locaties worden vastgelegd in een structuurvisie windenergie. In de structuurvisie worden ook de voorwaarden genoemd waar een windproject aan moet voldoen.

Naar het overzicht