Speelplek Gerard Doustraat

Op de Gerard Doustraat komt geen speelplek.

Er waren plannen voor een speelplek naast de woningen op Gerard Doustraat 60B/60C. Het college van B&W heeft besloten dat er geen speelplek komt.

Waarom geen speelplek?

  • Er blijft water op de plek van de speelplek staan. Dit is niet makkelijk op te lossen.
  • Er wonen weinig kinderen in de buurt.
  • Het heeft invloed op de privacy van een aantal omwonenden.
  • Er is een speelplek op loopafstand in de Frans Halsstraat.

Wij kunnen ons voorstellen dat u het jammer vindt dat er geen speelplek op deze plek komt. Als er nieuwe mogelijkheden zullen we daarnaar kijken. Hierbij is het speelruimtebeleidsplan het uitgangspunt.