Renovatie Bentincklaan

Er komt nieuwe beplanting in de Bentincklaan. Ook worden de lichtmasten vervangen en wordt de verharding van parkeerplekken hersteld.

Na een rondgang door de Bentincklaan met een groep bewoners is een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is voorgelegd aan de bewonersgroep en diverse afdelingen van de gemeente zoals groenbeheer, wegbeheer, verlichting en, groenonderhoud. De opmerkingen zijn daarna verwerkt in het definitieve ontwerp.

De planning is om de werkzaamheden in januari 2023 uit te voeren. De planning hangt af van bijvoorbeeld het weer. Bewoners van de straat kunnen overlast hebben tijdens deze werkzaamheden.

Wilt u een idee krijgen hoe de straat er in de toekomst uit gaat zien? Op de ontwerptekening ziet u de nieuwe situatie van het groen en de lantaarnpalen. In het beplantingsplan vindt u nieuwe beplanting met foto’s en een verwijzing naar de plantnamen en aantallen. En in de technische bouwtekening staan de veranderingen en verbeteringen in de straat uitgelegd. Bekijk hieronder de tekeningen met uitleg.

Ontwerp aanpassing groen Bentincklaan (pdf, 621 KB)

Een deel van de bomen en struiken staat er nog goed bij en willen we behouden. Denk bijvoorbeeld aan de grote bomen op het grasveld en pas aangeplante bomen aan de noordzijde. De beplanting die blijft heeft op de tekening een lichte grijsgroene kleur.

Een groot deel van de Bentinckstraat krijgt een variatie in boom- en heestersoorten. Het fietspad (en een deel van de Bentincklaan) tussen de Henri Dunantlaan en Van Wijnbergenlaan krijgt een strakkere beplanting. Ook is gekozen voor 1 boomsoort. De reden hiervoor is dat er zo eenheid komt met andere delen van Barneveld (de ‘noordzuidlijn’). Meer hierover staat in het groenstructuurplan van de gemeente Barneveld.

We gaan nieuwe bomen zoveel mogelijk in de open grond plaatsen. Dit gebeurt in plantvakken. Dit zijn afgeschermde vakken in de grond. Zo hebben de nieuwe bomen meer toegang tot voeding, zuurstof en water.

De lantaarnpalen worden vervangen door nieuwe. Daarnaast krijgen 7 lantaarnpalen een nieuwe plek. Dit is om het licht beter te spreiden en om nieuwe bomen de ruimte te geven.

Beplanting groenrenovatie Benticklaan in beeld (pdf, 2 MB)

Bomen

Bij de keuze van bomen en heesters houden we ook rekening met biodiversiteit en het type straat. In deze straat is bijvoorbeeld weinig tot geen ruimte voor hoge of brede bomen. De meeste nieuwe bomen worden daarom niet hoger dan 10 meter. Langs het fietspad hebben we gekozen voor smalle zuilbomen die wel iets hoger kunnen worden. Door de vorm geven ze minder schaduw in huizen en tuinen.

Heesters

De nieuwe beplanting bestaat uit kleurrijke sterke soorten die ervoor moeten zorgen dat onkruid minder kans krijgt. Om te voorkomen dat beplanting te veel over de randen groeit worden in kleine vakken alleen lage planten geplant. In de grotere vakken bestaan de randen uit laag blijvende planten.

Verhoogde vakken

In de verhoogde plantvakken voor de Bentincklaan 88 brengen we veel kleur aan met vaste planten. Dit zijn uitbundig bloeiende planten die in de winter tot aan de grond afsterven en ieder voorjaar als nieuw omhoog schieten. Het kleurthema in de bakken is blauw-paars-rood.

Fietspad

Diverse bewoners gaven aan het strakke beeld langs het fietspad met wintergroene planten (laurierkers) te waarderen. Deze beplanting wordt vervangen door een laagblijvende variant van dezelfde soort. Zo ontstaan geen haagblokken en blijft het beeld iets natuurlijker.

Zie onderstaande plantlijst voor alle gekozen planten- en boomsoorten.

Te verwijderen bomen

Code in de werktekening Soort Aantal Reden kap
PcN Prunus cerasifera 'Nigra' 3 matig tot slechte conditie, vervanging vakbeplanting
Ps Prunus serrulata 5 klachten en weinig toekomst in verharding met kleine groeiplaats
P Pyrus 8 slechte conditie en klachten van bewoners
Sa Sorbus aucuparia 6 slechte conditie
SiB Sorbus x intermedia 'Brouwers' 1 redelijke conditie, vervanging vakbeplanting, kleine boom

Bomen die blijven

Code in beplantingsplan Soort Aantal Reden dat ze blijven
Aa Ailanthus altissima 1 beeldbepalende boom met redelijke conditie
CbF Carpinus betulus 4 redelijke conditie ondanks standplaats, kroonvolume in straat houden, ploffen/bemesten
CbF Carpinus betulus 'Fastigiata' 6 redelijke conditie ondanks standplaats, kroonvolume in straat behouden, ploffen/bemesten
Cc Corylus colurna 1 verzoek om kap, maar goede conditie, kroonvolume in straat houden
Fs Fagus sylvatica 3 goede conditie, recent aangeplant
Ls Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' 4 goede conditie, recent aangeplant
PcN Prunus cerasifera 'Nigra' 1 redelijke conditie, kroonvolume in straat behouden
Ps Prunus serrulata 1 redelijke conditie, kroonvolume in straat behouden
Tt Tilia tomentosa 11 goede conditie, kroonvolume in straat behouden

Nieuwe bomen

Code in beplantingsplan Soort
Al Amelanchier laevis 'Ballerina'
CjR Cercidiphyllum japonicum ‘Rotfuchs’
SjR Styphnolobium japonicum 'Regent'
LsSS Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'
UF Ulmus 'Frontier'

Nieuwe heesters en planten

Vak in beplantingsplan Soort
1a Hydrangea paniculata 'Limelight'
1b Geranium cantabrigiense 'Cambridge'
2a Viburnum carlesii ‘Aurora’
2b Geranium cantabrigiense 'Cambridge'
3 Diervilla splendens
4 Diervilla splendens
5a Viburnum carlesii ‘Aurora’
5b Geranium cantabrigiense 'Cambridge'
6a Salvia nemorosa 'Caradonna'
6b Sedum telephium 'Matrona'
6c Aster x frikartii ‘Monch’
6d Persicaria amplexicaulis 'Lisan'
6e Nepeta racemosa 'Walker's Low'
6f Salvia nemorosa 'Caradonna'
7a Persicaria amplexicaulis 'Lisan'
7b Aster x frikartii ‘Monch’
7c Nepeta racemosa 'Walker's Low'
7d Sedum telephium 'Matrona'
7e Salvia nemorosa 'Caradonna'
8 Diervilla splendens
9 Diervilla splendens
10a Hydrangea paniculata 'Kyushu'
10b Spiraea japonica 'Anthony Waterer'
11a Hydrangea paniculata 'Kyushu'
11b Spiraea japonica 'Anthony Waterer'
12 Spiraea japonica 'Anthony Waterer'
13 Prunus laurocerasus 'Polster'
14 Prunus laurocerasus 'Polster'
15 Prunus laurocerasus 'Polster'
16 Prunus laurocerasus 'Polster'
17 Prunus laurocerasus 'Polster'
18 Prunus laurocerasus 'Polster'
19 Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'
20 Prunus laurocerasus 'Polster'
21 Diervilla splendens
22 Diervilla splendens

Technische tekening Bentincklaan (pdf, 361 KB)

Op de technische tekening staan blauwe nummers met uitleg rechts naast de kaart. Ook staan op deze tekening ondergrondse kabels en leidingen en de te kappen bomen. De reden voor de kap staat op de plantlijst. Hieronder volgt een samenvatting van de technische tekening in tekst.

 1. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Naast de Bentincklaan 102 wordt een nieuw plantvak gemaakt, omdat de verharding in deze bocht geen functie heeft. Het naastgelegen parkeervak wordt iets verbreed.
 2. De pergola langs de Henri Dunantlaan is verouderd en wordt verwijderd.
 3. 10 bomen in de verharding zien er nog vitaal uit. Dit zijn de haagbeuken. We willen deze op weg helpen door de grond te ‘ploffen’. Hierbij wordt lucht en voeding in de grond onder de verharding gebracht.
 4. De verhoogde vakken blijven zoals ze zijn. Ze zorgen dat verkeer langzaam moet rijden. De verhoogde vakken zijn nog in goede staat. Eventuele beschadigingen worden bijgewerkt.
 5. De grote boom (hemelboom) in het midden van de straat blijft behouden. Deze is beeldbepalend en is nog in redelijke conditie.
 6. Naast de kleine plantvakken tussen de Bentincklaan 29 en 31 wordt een fundering met voedingstoffen onder de verharding aangebracht. Dit om de 2 nieuwe bomen een betere toekomst te geven.
 7. Langs de nieuwe haag komt een opstelplaats voor containers. Deze plaats kan buiten containertijden ook dienen voor fietsen van kinderen die op het grasveld willen spelen. Nu worden fietsen vaak op de straat geparkeerd.
 8. De aansluiting van 2 achterpaden op het fietspad worden verlaagd om zo gevaarlijke situaties te voorkomen.
 9. Een deel van het gemeenteplantsoen bij de Henri Dunantlaan is door bewoners ingericht. Dit deel wordt weer omgevormd naar gemeenteplantsoen.
 10. De rand van het bosje op het grasveld wordt uitgedund om de overige beplanting wat meer ruimte te geven.
 11. 2 vakken achter de Van Wijnbergelaan 63 worden verhoogd om de beplanting meer kans te geven en te voorkomen dat over de planten wordt gefietst.

Ondergronds zijn veel kabels en leidingen aanwezig. Vooral bij gas- en waterleidingen is het risicovol om een nieuwe boom te planten. Daarom kunnen bomen niet overal geplant worden.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

info@barneveld.nl
14 0342