Ontwikkeling locatie Valkhof

Op de locatie Valkhof in Barneveld worden  24 gasloze woningen gebouwd. Het gebied ligt midden in de bebouwde kom van Barneveld. Het gebied is bijna volledig omringd door water. Alleen aan de zuidkant grenst het gebied aan vaste grond. In het gebied staan een aantal zeer waardevolle bomen.

Een schets van hoe de woningen en het gebied De Valkhof er in de toekomst uit gaat zien.
Naar het overzicht