Onderhoud Voorthuizen

Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan wegen, stoepen, afwatering en verhardingen in de Componistenwijk in Voorthuizen. De werkzaamheden starten op 21 november  2022 en duren ongeveer 3 tot 4 maanden.

Aanpak

Per straat wordt kort voor de start gekeken wat er moet gebeuren. Daarom lopen de aannemer en de toezichthouder van de gemeente samen een ronde. Tijdens die ronde maken ze een lijst met werkzaamheden. We kijken ook naar zaken die al gemeld zijn aan de gemeente. Deze werkzaamheden worden daarna opgepakt. Als de werkzaamheden klaar zijn, is de volgende locatie aan de beurt.  

Werkzaamheden

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn:

  • Herstellen van stoepen, stoepranden en inritten. 
  • Opnieuw bestraten van stoepen en soms ook een stuk van de rijbaan of een parkeervak.  
  • Zorgen dat het water beter weg kan lopen door het opnieuw bestraten van goten. 
  • Opnieuw stellen en/of vervangen van kolken en op hoogte stellen van putdeksels.
  • Herstellen van bestrating als deze omhoog gedrukt is door wortels.  
  • Kleinschalig grondwerk. 
  • Kleinschalig onderhoud aan groenvoorzieningen. 

Componistenwijk kaart onderhoud (pdf, 21 MB)

Informatie

Omwonenden hiervan bericht via de aannemer als bijvoorbeeld een weg wordt afgesloten of als parkeerplaatsen tijdelijk niet gebruikt kunnen worden.

Melden

Wilt u zelf een melding doorgeven? Geef dit dan door via het online meldingsformulier.