Onderhoud Voorthuizen

Begin 2024 worden werkzaamheden uitgevoerd in de Componistenwijk in Voorthuizen. Het gaat om onderhoud aan wegen, stoepen, afwatering en verhardingen.

Werkzaamheden

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn:

  • Herstellen van stoepen, stoepranden en inritten. 
  • Opnieuw bestraten van stoepen en soms ook een stuk van de rijbaan of een parkeervak.  
  • Zorgen dat het water beter weg kan lopen door het opnieuw bestraten van goten. 
  • Opnieuw stellen en/of vervangen van kolken en op hoogte stellen van putdeksels.
  • Herstellen van bestrating als deze omhoog gedrukt is door wortels.  
  • Kleinschalig grondwerk. 
  • Kleinschalig onderhoud aan groenvoorzieningen. 

Informatie

Omwonenden worden bericht via de aannemer als bijvoorbeeld een weg wordt afgesloten of als parkeerplaatsen tijdelijk niet gebruikt kunnen worden.