Onderhoud Voorthuizen

Eind 2022 en begin 2023 werden er werkzaamheden uitgevoerd in de Componistenwijk in Voorthuizen. Het ging om onderhoud aan wegen, stoepen, afwatering en verhardingen. De werkzaamheden zijn tussentijds stilgelegd, maar worden vanaf september 2023 voortgezet. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2023 gereed zijn.

Werkzaamheden

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn:

  • Herstellen van stoepen, stoepranden en inritten. 
  • Opnieuw bestraten van stoepen en soms ook een stuk van de rijbaan of een parkeervak.  
  • Zorgen dat het water beter weg kan lopen door het opnieuw bestraten van goten. 
  • Opnieuw stellen en/of vervangen van kolken en op hoogte stellen van putdeksels.
  • Herstellen van bestrating als deze omhoog gedrukt is door wortels.  
  • Kleinschalig grondwerk. 
  • Kleinschalig onderhoud aan groenvoorzieningen. 

Informatie

Omwonenden worden bericht via de aannemer als bijvoorbeeld een weg wordt afgesloten of als parkeerplaatsen tijdelijk niet gebruikt kunnen worden.