Nieuwe rondweg Voorthuizen (N303)

De werkzaamheden voor de aanleg van een rondweg om Voorthuizen zijn in volle gang. De provincie Gelderland en de gemeente Barneveld werken nauw samen bij de aanleg van de rondweg.

Openstelling N303 Voorste Ring

Op dinsdag 27 augustus 2019 is de nieuwe N303 (Voortse Ring) voor verkeer opengesteld. Een bijzonder moment voor Voorthuizen. Via deze provinciale rondweg wordt het verkeer om het dorp geleid in plaats van door de dorpskern.

De provinciale rondweg is bijna 5 km lang. Er zijn 3 kruispunten met verkeerslichten en ongeveer 2 km aan parallelwegen. Verkeer richting Putten of naar de A1/Harselaar kan nu de nieuwe rondweg nemen via de Rijksweg.

De komende periode wordt de gemeentelijke rondweg (de Heuvelrandweg) verder aangelegd. Zowel bij de Rubensstraat als de Apeldoornsestraat wordt een rotonde aangelegd om de Heuvelrandweg te verbinden met de bestaande wegen.

Nieuwe situatie sinds openstelling N303 Voortse Ring

Apeldoornsestraat

Rotonde Heuvelrandweg bij Apeldoornsestraat plus locatie dassentunnel

Een dassentunnel wordt aangelegd circa 300 meter ten oosten van de nieuwe rotonde Apeldoornsestraat  De werkzaamheden van dassentunnel en de rotonde worden gecombineerd.

Vragen

Bij de plannen voor de rondweg N303 in Voorthuizen werkt de Provincie Gelderland samen met de gemeente Barneveld. De gemeente zorgt voor de aanleg van de Heuvelrandweg.

Als er wegwerkzaamheden zijn die gevolgen hebben voor het verkeer, leest u deze op de pagina wegwerkzaamheden.

U leest meer over dit project, de werkzaamheden en de planning op de website van de provincie Gelderland.

Naar het overzicht