Nieuwe bomen in Barneveld centrum

  • 24 nieuwe bomen worden aangeplant in het centrum van Barneveld.
  • Het centrum wordt hierdoor mooier en leefbaarder.
  • De definitieve ontwerpen zijn klaar.
  • De eerste boom wordt geplant tijdens de boomfeestdag op woensdag 15 november 2023.
  • Tijdens de werkzaamheden blijft de overlast beperkt.

Overzicht van de nieuwe bomen

Er is een overzicht gemaakt van de plekken waar de nieuwe bomen komen. Bekijk hieronder de kaart met het overzicht:

Overzicht van nieuwe bomen in Barneveld Centrum (pdf, 421 KB)

Voor iedere locatie is een definitief ontwerp opgesteld. Daarin kunt u de plaats van de aan te planten bomen zien. Ook ziet u welke boomsoorten geschikt zijn voor deze locatie. Bij het maken van het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige kabels en leidingen, ondergrond, gevels en zichtlijnen. Bij meerdere locaties is dan ook een ondergrondse tekening toegevoegd. Bekijk hieronder de verschillende ontwerpen:

Bomen Alberto's en Kampstraat - Definitief ontwerp (pdf, 324 KB)
Bomen Alberto's en Kampstraat - Definitief ontwerp (ondergronds) (pdf, 443 KB)
Bomen Burgemeester Kuntzelaan - Definitief ontwerp (pdf, 285 KB)
Bomen Burgemeester Kuntzelaan - Definitief ontwerp (ondergronds) (pdf, 443 KB)
Bomen Choco en zo - Definitief ontwerp (pdf, 320 KB)
Bomen Choco en zo - Definitief ontwerp (ondergronds) (pdf, 357 KB)
Bomen Gowthorpeplein - Definitief ontwerp (pdf, 335 KB)
Bomen Gowthorpeplein - Definitief ontwerp (ondergronds) (pdf, 411 KB)
Bomen Langstraat - Definitief ontwerp (pdf, 351 KB)
Bomen Langstraat - Definitief ontwerp (ondergronds) (pdf, 444 KB)
Bomen Theaterplein - Definitief ontwerp (pdf, 349 KB)
Bomen Van Zuijlen van Nieveltlaan - Definitief ontwerp (pdf, 349 KB)

Er is ook een overzicht gemaakt van de plekken waar de nieuwe bomen komen. Bekijk hieronder de kaart met het overzicht.

Overzicht van nieuwe bomen in Barneveld Centrum (pdf, 421 KB)

In april 2023 heeft Van de Haar Groep uit Wekerom technisch onderzoek gedaan om te kijken welke plekken geschikt zijn om bomen te planten. Daarbij is er gekeken naar de aanwezige kabels en leidingen, de grondwaterstand en de samenstelling van de bodem. 

Voor elke plek is onderzocht welke typen bomen passen in het straatbeeld. Aanwonenden en ondernemers mochten meebepalen. Bekijk de definitieve ontwerpen om de gekozen boomsoorten te bekijken.
 

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Daarbij worden eerst de groeiplaatsen voor de nieuwe bomen per locatie aangebracht. De eerste boom wordt geplant tijdens de boomfeestdag op woensdag 15 november. Daarna worden de anderen bomen geplant. Tijdens de werkzaamheden blijft de overlast beperkt: sommige parkeerplaatsen zijn tijdelijk niet in gebruik en sommige fietspaden worden tijdelijk afgezet. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin december klaar.

Door het planten van extra bomen wordt het centrum van Barneveld mooier en leefbaarder voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Op zonnige dagen kan de temperatuur in het centrum enorm stijgen. Extra bomen zorgen voor verkoeling door de schaduw die ze geven. Bomen staan bekend om hun zuiverende eigenschappen, zoals het afvangen van fijnstof en de productie van zuurstof. Daarnaast dragen bomen bij aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Naast het plan om 24 bomen te planten in het centrum wordt de aanplant van 3 extra bomen aan de Kampstaat voorbereid. Dit gebeurt in combinatie met de herinrichting van de Kampstraat en het vervangen van het riool.