Nieuwbouw Koningsweg Garderen

 • Nieuwbouw aan de Koningsweg 28 en ongenummerd in Garderen (Kloezeman locatie).
 • 26 rijwoningen en 1 tweekapper.
 • Alle woningen zijn inmiddels verkocht.
 • De gemeente werkt mee aan plan van ontwikkelaar Van de Kolk Bouw in Garderen.
 • Beëindiging bestaand bedrijf, sloop bedrijfsgebouwen behalve de woning en bijgebouw.
 • Behoud van groen aan de oostzijde en zuidzijde.
 • Aanleg toegangsweg richting de Koningsweg, een waterstructuur en een nieuwe speelplaats.

 • U kunt het voorontwerp bestemmingsplan Koningsweg VII digitaal inzien van 18 december 2020 tot en met 7 januari 2021. Binnen deze termijn kan iedereen een ‘inspraakreactie’ geven.
 • De gemeente beoordeelt vervolgens de reacties.
 • Inspraak wordt afgesloten met een inspraaknota. Het college stelt deze nota vast in het eerste kwartaal van 2021.
 • U kunt de plannen ook op het gemeentehuis inzien. Maak dan online een afspraak
 • College stelt ontwerpbestemmingsplan vast in het eerste kwartaal van 2021
 • Ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd gedurende 6 weken. Mogelijkheid om zienswijze in te dienen.
 • Het bestemmingsplan wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Sloopwerk gepland in februari 2021.
 • Koophuizen gaan naar verwachting in de verkoop rond de zomer van 2021.
 • Start bouw naar verwachting eind 2021.

 • Rijwoningen tot 280.000 euro.
 • Middeldure koopwoningen tussen 280.000 en 350.000 euro.
 • Hoekwoningen vanaf 350.000 euro.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

info@barneveld.nl
14 0342