Nieuw dorpshuis met sporthal en kindcentrum in Voorthuizen

Woonomgeving

Voorthuizen krijgt een nieuw dorpshuis met een sporthal aan de Wikselaarseweg. Naast het dorpshuis komt ook kindcentrum De Hoeksteen en een aantal nieuwbouwwoningen. De definitieve ontwerpen van het nieuwe dorpshuis met de sporthal en kindcentrum zijn klaar. Bekijk de animatiebeelden van de nieuwe voorzieningen .

Voor de nieuwbouw van kindcentrum De Hoeksteen en het dorpshuis aan de Wikselaarseweg heeft de gemeente een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Dit is nodig om de bestemming van de bouwlocatie aan de Wikselaarseweg te wijzigen. Het bestemmingsplan Kromme Akker Zuid is op 30 januari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Compact en multifunctioneel dorpshuis

Schets nieuw dorpshuis Voorthuizen

De definitieve ontwerpen van het nieuwe dorpshuis met de sporthal laten een compact en multifunctioneel gebouw zien. In de gevels wordt veel hout en glas gebruikt. Daardoor krijgt het gebouw een natuurlijke, open en uitnodigende uitstraling. De gevels en het dak hebben een goede geluidswering. Ze zijn daarvoor extra zwaar uitgevoerd.

Wie straks het dorpshuis binnenloopt, ziet direct de gezellige huiskamer met horeca en de bibliotheek. Vlak daarbij is ook de (jongeren)ruimte met verschillende multimedia. Deze ruimte is ook via een eigen ingang te bereiken. Wie verder loopt ziet de verschillende multifunctionele vergaderruimten met verschuifbare wanden. Deze zaalruimten zijn in overleg met verenigingen ontworpen om goed aan te sluiten bij de wekelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld die van de bridge- en klaverjasvereniging en de schietvereniging met de mobiele schietbaan . Voor de muziekactiviteiten zijn er geïsoleerde oefenruimten.

Centraal in het gebouw is een verhoogd podium. Optredens op dit podium zijn vanaf 2 kanten te zien. Is er een voorstelling met een wat kleiner publiek, dan is de voorstelling vanuit de zaal in het dorpshuis goed te zien. Wanneer er een groot publiek is, dan kan ook de sporthal worden ingezet. Want ook van daaruit kan men het podium zien. De akoestiek van de sporthal en het dorpshuis zijn speciaal daarvoor uitgewerkt. Deels onder het podium op een lager niveau in het dorpshuis bevindt zich de kegelbaan, waar verschillende kegelverenigingen gebruik van gaan maken.

Schets dorpshuis met sporthal Voorthuizen

Ruime sporthal

Samen met sportverenigingen is de sporthal en de berging ontworpen. Ook de materiaalkeuzes en kleuren in de ruimten zijn uitgewerkt. Op verzoek van de verenigingen is  in de sporthal ruimte opgenomen voor een inschuifbare tribune. Deze is geschikt voor maximaal 200 personen. Samen met de verenigingen gaat de gemeente kijken wat mogelijk is om deze tribune al tijdens de bouw te realiseren.

Naar het overzicht