Livingstonestraat met grote platanen

Werk aan de Livingstonestraat

 • Boomwortels van platanen in de Livingstonestraat zorgen voor schade aan de stoep en de parkeervakken.
 • Dit zorgt voor onveilige situaties.
 • Daarom gaan we de verharding van de Livingstonestraat aanpassen
 • We hebben 2 voorstellen gepresenteerd aan bewoners. Op beide voorstellen kregen we veel reacties.
 • De gemeente heeft besloten wat zij gaat doen aan de straat, stoepen en parkeervakken.
 • Het werk moet nog ingepland worden. We hopen eind 2022 of begin 2023 aan de slag te gaan.

Aanpassingen

Om een veilige situatie te bereiken gaan we het volgende doen:

 • Rondom de bomen vervangen we gedeelten van het trottoir door een gebonden halfverharding. Dit houdt in dat de steentjes onderling beter aan elkaar vast zitten met een soort lijm/cement.
 • De inritten blijven tegels. De inritten krijgen aan allebei de kanten een opsluitband.
 • De klinkers in de parkeervakken blijven. De plekken met schade door boomwortels worden hersteld.
 • Enkele boomspiegels worden vergroot. Een boomspiegel is een stuk grond rondom de stam van de boom.
 • Het vernieuwen van de drempel (verkeersplateau) in de straat.
 • Opheffen fietsdoorsteek in haakse bocht.
 • Er worden wat kleine aanpassingen doorgevoerd, waarvan enkele op verzoek van bewoners.