Fietsroute

  • sneller op de fiets van Barneveld Zuid naar Voorthuizen en andersom
  • aanvulling en verbetering van het lokale netwerk van fietsverbindingen
  • verbindt centra, stations, scholen, sportvoorzieningen en werkgebieden
  • grotendeels over bestaande fietspaden
  • minder kruisingen, aangepast wegdek en breder van opzet
  • werkzaamheden en omleidingen stemmen we af om hinder zo veel mogelijk te voorkomen 
Een voorbeeld van een 2-richtingenfietspad in rood asfalt

De delen van de fietsroute

Contact

Bewoners worden door de aannemer op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem contact op met de heer Roorda, projectleider gemeente Barneveld via

Naar het overzicht