Fietsroute

  • sneller op de fiets van Barneveld Zuid naar Voorthuizen en andersom
  • aanvulling en verbetering van het lokale netwerk van fietsverbindingen
  • verbindt centra, stations, scholen, sportvoorzieningen en werkgebieden
  • grotendeels over bestaande fietspaden
  • minder kruisingen, aangepast wegdek en breder van opzet
  • werkzaamheden en omleidingen stemmen we af om hinder zo veel mogelijk te voorkomen 
Een voorbeeld van een 2-richtingenfietspad in rood asfalt

Werk in voorbereiding

De gemeente is bezig met de voorbereiding van

Voor het aanleggen van de rotonde en een deel van het fietspad is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 22-03-2018 tot en met 3-05-2018. Tegelijk ligt de omgevingsvergunning voor het kappen van een aantal bomen ter inzage. Het gaat om de kap van 19 bomen waarvan 11 ter hoogte van de rotonde. 8 bomen staan meer noordelijk op het tracé richting de Harselaartunnel. In het totale plan worden 22 bomen terug geplant.

De gemeente is een aanbestedingsprocedure gestart om een aannemer te selecteren. Daarbij werkt de gemeente met een bouwteam. Samen met de aannemer worden de plannen in detail uitgewerkt. Volgens planning is de aannemer halverwege april 2018 bekend. Dan start het bouwteam met de technische voorbereiding. Het bouwteam werkt ook de planning van de werkzaamheden uit. Het uitgangspunt is dat de werkzaamheden aan de Stationsweg uiterlijk 1 november 2018 gereed zijn. 

De delen van de fietsroute

Contact

Bewoners worden door de aannemer op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Heeft u vragen, dan kunt u ons als volgt bereiken:

  • vragen over de werkzaamheden en het ontwerp kunt u stellen aan de heer Willems, projectleider gemeente Barneveld via
  • vragen over de planning van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van uw woning kunt stellen aan de heer Hubers, projectcoördinator bij aannemingsmaatschappij van Gelder. Hij is te bereiken via
Naar het overzicht