Fietsroute

  • sneller op de fiets van Barneveld Zuid naar Voorthuizen en andersom
  • aanvulling en verbetering van het lokale netwerk van fietsverbindingen
  • verbindt centra, stations, scholen, sportvoorzieningen en werkgebieden
  • grotendeels over bestaande fietspaden
  • minder kruisingen, aangepast wegdek en breder van opzet
  • werkzaamheden en omleidingen stemmen we af om hinder zo veel mogelijk te voorkomen 
Een voorbeeld van een 2-richtingenfietspad in rood asfalt

Omleiding Van Wijnbergenlaan ter hoogte van Stationsweg

Op de aansluiting Van Wijnbergenlaan met Stationsweg zijn werkzaamheden tussen 1 oktober en half november. De omleidingsroutes zijn aangegeven en tijdens spitsuren zijn er verkeersregelaars om het fiets- en voetgangersverkeer te begeleiden. Bekijk de omleiding Van Wijnbergenlaan ter hoogte van Stationsweg.

De delen van de fietsroute

Contact

Bewoners worden door de aannemer op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem contact op met de heer Roorda, projectleider gemeente Barneveld via

Naar het overzicht