Toegepast zand

Woonomgeving

De gemeente Barneveld wil inwoners zo goed mogelijk informeren over een partij toegepast zand in de gemeente. Vanwege de onduidelijkheid en onzekerheid over deze partij heeft de gemeente in de periode november 2018 tot maart 2019 hierover vaak gecommuniceerd.

Royal HaskoningDHV heeft in die periode de toepassingslocaties en de kwaliteit van het zand onderzocht. Adviesbureau Yacht BMC heeft onderzoek gedaan naar de naleving van het Besluit Bodemkwaliteit in 2015 en 2018 binnen de gemeente Barneveld. Eind maart 2019 zijn de onderzoeksrapporten van beide onafhankelijke bureaus gepubliceerd. In haar vergadering van 11 april 2019 heeft de gemeenteraad de rapporten behandeld.

Het onderzoek gaf aanleiding om op 1 plaats (in de straat Ternate) zand te vervangen. Dit betreft een oppervlakte van circa 60 m2. Het onderzoek wees uit dat het zand in de overige toepassingslocaties ruimschoots voldoet aan de geldende normen.

Op deze pagina vindt u de bewonersbrieven, pers- en nieuwberichten en de meest relevante rapporten, waaronder de rapporten van Royal HaskoningDHV en Yacht BMC.

Raadsvergaderingen over onderzoeksrapporten

Terugkijken extra raadsvergadering van woensdag 11 april: raadsvergadering 11 april.

Terugkijken uitzending van de informatieavond 25 maart toelichting onderzoeken toegepast zand.

Pers- en nieuwsberichten

Onderzoeksrapporten

  • Kaartjes zandlocaties (Royal HaskoningDHV)

Contact

Heeft u vragen over het project bouwgrond / toegepast zand? Mail dan naar bouwgrond@barneveld.nl.

Naar het overzicht