Afkoppelen regenwater De Glind

De Rudolphstichting, het Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Barneveld willen het afvalwater in De Glind op duurzame wijze gaan verwerken. Een belangrijke stap hierbij is het afkoppelen van regenwater. Regenwater wordt dan afgevoerd naar nabijgelegen water of de grond in. Regenwater komt niet meer in het rioolstelsel terecht.

Duurzame projecten
Naar het overzicht