Aanpak riool Garderen

Woonomgeving

Garderen kampt bij zware regenval met wateroverlast. Samen met het Waterschap Vallei en Veluwe is de gemeente gestart met de aanpak van de overlast. 

Onthulling bouwbord aanpassing riool Garderen

Maatregelen

Grotere rioolbuizen, een nieuw gemaal en grote waterbergingsbakken moeten de wateroverlast bij hevige regenval fors gaan terugdringen. Tegelijkertijd moeten deze maatregelen de klachten van stank uit het riool tegen gaan. 

Door de aanleg van grotere rioolbuizen neemt de afvoercapaciteit van het rioolstelsel toe. Tijdens hevige neerslag moet dit onveilige situaties voorkomen, zoals omhoogkomende putdeksels en woonstraten vol met rioolwater. 

Het rioolstelsel brengt het afvalwater naar het rioolgemaal op het terrein van de voormalige zuivering aan de Putterweg. Bij hevige regenval kan het gemaal niet al het water verwerken. Nu stort vies water over in een open bergingsbak met stank als gevolg. Door het aanleggen van een gesloten water-bergingsbak samen met een nieuw rioolgemaal nemen de vrijkomende geuren uit het riool sterk af.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met: 

  • de projectleider van de gemeente: de heer A. Roorda. Hij is bereikbaar via (0342) 495 424 of via a.roorda@barneveld.nl
Naar het overzicht