Aanleg korfbalvelden sporthal De Voorde

Sporthal De Voorde

De plannen voor de uitbreiding van Sporthal De Voorde zijn uitgewerkt. Inmiddels is de omgevingsvergunning aangevraagd. De sporthal wordt uitgebreid met korfbalvelden en een berging aan de achterzijde van de hal. Ook wordt de kantine flink vergroot.

Door de coronacrisis worden die plannen niet live gedeeld, maar via een brief aan omwonenden en via de gemeentelijke website.

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

  • Van mei tot en met juli: Aanbesteding van de aanleg van de velden, bouw van de berging en uitbreiding van de kantine.
  • September: Het bouwvergunningproces is afgerond. De opdrachten zijn verstrekt aan de aannemers.
  • Oktober: Start werkzaamheden. Verhuizing Spirit van de Overhorsterweg naar de Jan de Jagerweg.
  • April 2021: afronding werkzaamheden en in gebruik nemen nieuwe velden.
Naar het overzicht