Werkbezoek wethouder Jolanda de Heer aan De Vogelhorst en J.H. Donnerschool

28 september 2023. Het werkbezoek van Jolanda de Heer op 27 september 2023 aan deze scholen stond in het teken van speciale extra trainingen en begeleiding voor kinderen om de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen te versterken. Dit was mogelijk door een toegekende subsidie in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

De J.H. Donnerschool en De Vogelhorst hebben, als gespecialiseerd onderwijs binnen de gemeente Barneveld, een aanvraag voor het NPO ingediend bij het Platform Jeugd Barneveld. De aanvraag is gehonoreerd in maart 2023. Het Platform Jeugd Barneveld is een samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en andere lokale partners die op het gebied van jeugd in Barneveld werkzaam zijn. En één van de taken van het platform is uitvoering geven aan het NPO, een landelijk investeringsprogramma, waarbij gemeenten en onderwijs samen de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen opvangen.

Projecten J.H. Donnerschool en De Vogelhorst 

Door de projecten worden de sociaal en emotionele vaardigheden van kinderen versterkt. Zo zijn er diverse extra trainingen en is er extra begeleiding voor de leerlingen van het speciaal onderwijs. Het Centrum voor Jeugd en Gezin levert hier ook een bijdrage aan.

Jolanda de Heer: ‘’Goed om samen met schoolbestuurders te zien hoe de samenwerking binnen het Platform Jeugd Barneveld tot een effectieve inzet van beschikbare gelden kan leiden. Zo geven we kinderen een kans om zich goed, gezond en veilig te ontwikkelen’’.

Fotobijschrift

Jolanda de Heer en de bestuurders Jan Hofman (J.H. Donnerschool) en Mellani Miedema (De Vogelhorst) houden samen met kinderen een bal hoog wat symbool staat voor het bieden van kansen aan kinderen om zich zo goed, gezond en veilig mogelijk te ontwikkelen.