Voorkeursscenario: beeld Barneveld 2040 stap dichterbij

26 oktober 2023. Een gezonde gemeente, vitale dorpen in een waardevol landelijk gebied, met een gezond ondernemersklimaat en bovendien optimaal bereikbaar. Dat zijn de ambities die gemeente Barneveld vastlegt voor het jaar 2040. De doelstellingen worden beschreven in de zogeheten omgevingsvisie die in 2024 klaar moet zijn. Met het voorkeursscenario dat het college van B&W deze week voorstelt aan de gemeenteraad zet Barneveld een flinke stap in de goede richting.

Hoe ziet gemeente Barneveld eruit in 2040? Wat wil de gemeente in 2040 hebben bereikt? En welke keuzes moeten we op korte termijn maken om dat doel in 2040 te halen? Stuk voor stuk belangrijke vragen voor de dorpen in de gemeente Barneveld waarover de raadscommissie Bestuur zich buigt in een extra verbrede vergadering op 2 november.

Voorkeursscenario

Het voorkeursscenario beschrijft vier thema’s die de gemeente belangrijk vindt voor de toekomst: de gezondheid van de inwoners, vitale dorpen, ruimte voor ondernemerszin en bereikbaarheid binnen en buiten de gemeente. Een vijfde thema, waardevol landelijk gebied, is tijdelijk aangehouden omdat de schets daarvan nog niet compleet is. Dit onderwerp voegt zich in het scenario voordat het definitief wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Belangrijke inbreng inwoners

Het voorkeursscenario is het resultaat van een traject dat al wat langer loopt. Zo stelde de gemeenteraad in najaar 2022 toekomstscenario’s vast waarin twee heel verschillende denkrichtingen werden gepresenteerd. Inwoners bogen zich vervolgens in twee participatieronden over de scenario’s en gaven duidelijke aanwijzingen voor het vervolgscenario. Gepaste hoogbouw, doelstelling om de dorpskernen te versterken, en de denkrichting voor ondernemers Doen waar we sterk in zijn kregen een belangrijke plek in het voorkeursscenario. Tot slot deed de gemeente een eerste onderzoek naar de haalbaarheid van de doelstellingen.

Omgevingsvisie

Het scenario is een stap op weg naar de omgevingsvisie die eind 2024 wordt verwacht. Hierin legt de gemeente de grote lijnen vast van de doelstellingen voor gemeente Barneveld op de lange termijn. Voordat het zo ver is doet de gemeente uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen, is de gemeenteraad nog enkele malen aan zet en krijgen de inwoners de gelegenheid hun visie te geven op het toekomstbeeld van Barneveld 2040.