Statement burgemeester Jan Luteijn

29 juni 2022. Als burgemeester van de gemeente Barneveld spreek ik mijn zorgen uit over het escaleren van demonstraties die de veiligheid van anderen en elkaar in gevaar brengen.

Mijn zorgen gaan twee richtingen uit. Aan de ene kant zie ik de wanhoop waarmee de boeren naar de toekomst kijken. Mij bereiken berichten over boeren en ondernemers die geen uitweg meer zien door de grote onzekerheid over de toekomst. Ik leef zeer mee met de zorgen die leven in de boerengemeenschap. Aan de andere kant zie ik hoe de frustratie zich steeds meer uit in agressie en geweld. Ook in onze gemeente. Ik ben bezorgd over de gevolgen die de harde acties hebben voor onze samenleving. Het gebruik van geweld raakt ons allemaal en is onacceptabel.

Op mijn netvlies staan nog beelden van de tienduizenden boeren die vorige week demonstreerden in Stroe. Het krachtige signaal van de boeren was niet mis te verstaan. Schouder aan schouder hebben we er samen voor gezorgd, ook met de politie, dat dit vreedzaam is verlopen. In de gemeente Barneveld hebben we vorige week bewezen samen bergen te kunnen verzetten. Dat is iets om trots op te zijn en te blijven.

Het recht van demonstratie is een groot goed. Als burgervader doe ik daarbij de dringende oproep geen geweld en agressie te gebruiken. Dat brengt de oplossing immers voor niemand dichterbij. Verbinding blijft nodig. Naar elkaar luisteren en aandacht is het begin van gezamenlijke oplossingen. 

Ik roep iedereen, inwoners, ondernemers, mensen met gezag in de dorpen op om zich achter mijn boodschap te scharen.

Jan Luteijn
Burgemeester