Samen werken aan de toekomst van Barneveld

Begin 2023 start tweede participatieronde Omgevingsvisie Barneveld 2040

11 november 2022. Hoe ziet Barneveld er over 20 jaar uit? Wat is nodig om als gemeente verder te kunnen groeien? En welke keuzes zijn nu nodig om dat te bereiken? Eind 2021 sprak de gemeente Barneveld met haar inwoners over hoe Barneveld ook in de toekomst een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving kan blijven. Op basis hiervan zijn de twee onderscheidende scenario’s opgesteld. Begin volgend jaar kunnen Barnevelders zich opnieuw uitspreken over wat zij belangrijk vinden voor hun toekomstige leefomgeving en die van de toekomstige generatie. Het college heeft ingestemd met deze twee toekomstscenario’s die worden ingezet bij deze nieuwe participatieronde voor de Omgevingsvisie Barneveld 2040.

Twee toekomstscenario’s

De beide scenario’s schetsen verschillende werelden van een mogelijk toekomstig Barneveld rond vijf thema’s: vitale dorpen, ondernemerschap, gezond en natuurlijk, bereikbaarheid en toekomstgerichte landbouw. Voor elk thema worden de twee verschillende scenario’s voorgelegd en gevraagd welk scenario aanspreekt en waarom? En of er nog onderwerpen zijn die missen. Doel van deze participatieronde is per thema het beste uit twee scenario’s halen om uiteindelijk tot één scenario te komen voor een gezonde en duurzame leefomgeving.

Samen koers bepalen

In welke richting Barneveld zich tot 2040 gaat ontwikkelen bepalen we als gemeente samen met de inwoners. Met elkaar bespreken we wat we belangrijk vinden in onze leefomgeving en welke koers we kiezen voor onze toekomst. De wensen en belangen van partners en inwoners nemen we daar zo goed mogelijk in mee. Wethouder Bennie Wijnne: “We willen met de Barnevelders in gesprek over de toekomst. Nu nadenken over later kan voor sommige Barnevelders minder belangrijk zijn. Veel mensen hebben op dit moment andere zorgen, zoals: kan ik mijn energierekening nog betalen? Toch is het van belang dat zoveel mogelijk Barnevelders meedoen en hun mening geven. Want alleen dan kunnen we samen met elkaar werken aan de toekomst van Barneveld.”

Omgevingsvisie Barneveld 2040

Barneveld werkt sinds 2020 aan een omgevingsvisie voor Barneveld in 2040. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en opgaven voor de leefomgeving vast voor de lange termijn. En wat er nodig is om dit te bereiken. Blijft Barneveld dorps of krijgt het stedelijke trekken? Hoe vinden we een goede balans tussen woningbouw, landbouw, energietransitie, natuur en ondernemerschap? En wat is nodig voor een duurzame toekomst van landbouw en bedrijfsleven? Hiervoor worden de verschillende vraagstukken in hun onderlinge samenhang bekeken. Op verschillende manieren en momenten gaat de gemeente hierover met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek.

Naast de gesprekken met Barnevelders onderzoeken we ook de effecten van de verschillende scenario’s op de leefomgeving. En doen onderzoek naar de financiële effecten. Met het vaststellen van de omgevingsvisie in 2024 bepaalt de gemeenteraad in welke richting Barneveld zich gaat ontwikkelen. De visie wordt elke 4 jaar opnieuw bekeken om zo ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten.