Nieuwbouw Ontmoetingscentrum Bronveld en stichting Hulp aan Elkaar van start

7 november 2023. Deze week is de bouw van het nieuwe Ontmoetingscentrum Bronveld en Stichting Hulp aan Elkaar gestart. Wethouders Jolanda de Heer en Wim Oosterwijk onthulden het bouwbord als symbolische start voor de werkzaamheden.

Een plaatje

Houten gevels, opvallende overstekken en veel ramen. Het nieuwe gebouw voor Bronveld en stichting Hulp aan Elkaar wordt een plaatje. Eind 2022 is het ontwerp gepresenteerd aan omwonenden en andere geïnteresseerden. Zij reageerden enthousiast op het ontwerp.

Twee nieuwe gebouwen onder 1 dak

Ontmoetingscentrum Bronveld en Stichting Hulp aan Elkaar maken gebruik van de gemeentelijke gebouwen in de wijk Oldenbarneveld. Deze gebouwen zijn oud en kunnen geen jaren meer worden gebruikt. Daarom worden de huidige gebouwen gesloopt en komt er een nieuw duurzaam gebouw. Een duurzaam gebouw met warmtepomp, goede isolatie en zonnepanelen op het dak. En daarnaast is er volop ruimte voor groen en sport en spel rondom het nieuwe gebouw.

In de wijk en door de Wijk Oldenbarneveld

De plannen voor de nieuwbouw zijn samen gemaakt met vele belanghebbenden. Zo heeft het bestuur van Bronveld en Hulp aan Elkaar meegedacht over het gebouw en de buitenruimte. Ook gebruikers, vrijwilligers, buurtbewoners en direct omwonenden schoven aan bij de projectgroep overleggen en informatieavonden. Daarnaast is met hondenbezitters nagedacht over een juiste inrichting van de Honden Uitlaat Plaats (HUP).

Wethouder Jolanda de Heer: "Het nieuwe ontwerp is tot stand gekomen met co-creatie. Het is ontzettend mooi om te zien dat iedereen zich zo heeft ingezet om er een mooi, functioneel gebouw van te maken. Ik dank iedereen voor zijn of haar bijdrage hierin. Ik hoop dat het nieuwe gebouw zorgt voor veel mooie ontmoetingen in de wijk.”

Wim Oosterwijk: “Het nieuwe gebouw is niet alleen mooi, maar ook duurzaam en energiezuinig. En wordt circulair gebouwd. Het gebouw heeft een duurzame flexibele inrichting waardoor het gebouw multifunctioneel gebruikt kan worden. Daarnaast ben ik blij dat het gebouw zo is ontworpen dat de meeste bomen in het gebied behouden kunnen blijven. Bomen die moeten wijken, worden binnen het plan gecompenseerd.”

Bouwrijp maken

Vanaf 7 augustus 2023 zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het terrein al gestart. Allereerst zijn de lantaarnpalen, hekwerken rondom het sportveld, prullenbakken en zitbankjes weggehaald. Daarna zijn de struiken die in de weg staan voor de bouw verwijderd en zijn hekken geplaatst rondom de bomen die blijven staan, om de bomen extra te beschermen. Voor het bouwverkeer is een inrit aan de Begoniastraat gemaakt.

Verhuizing naar nieuwe locatie

Naar verwachting wordt eind maart 2024 gestart met de bestrating rondom het nieuwe buurthuis. Ontmoetingcentrum Bronveld en Stichting Hulp aan Elkaar verhuizen half mei 2024 naar de nieuwe locatie. Eind mei 2024 wordt de huidige locatie van Ontmoetingscentrum Bronveld en stichting Hulp aan Elkaar gesloopt. Aansluitend wordt het nieuwe kunstgrasveld en het basketbalveld aangelegd. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind juli 2024 afgerond. De aanplant van de nieuwe planten en bomen staat gepland voor het najaar van 2024, zodra de bomen verplantbaar zijn. Deze planning is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden en beschikbaarheid van materialen.

Lokale partijen uit Barneveld en Foodvalley

Bij zowel het ontwerp voor de nieuwbouw als voor de uitvoering werd en wordt samengewerkt met lokale partijen uit de gemeente Barneveld en regio FoodValley. Zo maakte Fier architecten uit Nijkerk het nieuwe ontwerp. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Installatie adviseur Mosterdadvies, Elektro Technisch Buro Van de Beek en Installateur Hartkamp, alledrie uit Barneveld samen met Aannemer Bouwbedrijf van Driesten uit Harskamp

Bekijk het ontwerp

Het ontwerp van het nieuwe gebouw en het terrein is te zien via de website www.barneveld.nl/bronveld en via de QR-code.