Groen licht voor herinrichting Churchillstraat in Barneveld

7 november 2022. Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp voor de Churchillstraat vastgesteld. Het plan is samen met belanghebbenden, zoals het wijkplatform, ondernemers en inwoners tot stand gekomen. Nu het definitief ontwerp klaar is start de gemeente met de civieltechnische uitwerking en het aanbestedingstraject. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2023.

Definitief ontwerp

In het voortraject heeft de gemeente uitgebreid gesproken met verschillende stakeholders. Tijdens een inloopbijeenkomst op 6 september hebben we reacties, wensen en ideeën van inwoners opgehaald. Tot 21 september kon iedereen reageren. De reacties leidde uiteindelijk tot 19 aanpassingen in het ontwerp. Op de pagina over de Churchillstraat is het definitief ontwerp te zien en staat een overzicht van de aanpassingen op het ontwerp.

Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken: “Het is erg fijn dat er na jaren voorbereiding een definitief ontwerp is voor de Churchillstraat. Het is waardevol dat we via het participatietraject veel ideeën en suggesties hebben ontvangen van onder andere inwoners en ondernemers. Daarmee is het ontwerp op veel punten aangepast en ligt er nu een definitief plan voor de Churchillstraat.”

Werkzaamheden

De rijbaan en fietspaden van de Churchillstraat zijn in slechte staat. Daarom worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de rijbaan en aan de voet- en fietspaden. Daarnaast worden de oversteekplaatsen aangepast, zodat de verkeersveiligheid verbetert. Verder worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het groen en worden er maatregelen aan de riolering uitgevoerd.