Gemeente Barneveld en voetbalvereniging SDVB gaan samen voor uitbreiding sportpark

5 oktober 2023. De gemeente Barneveld en de voetbalvereniging SDVB hebben aangekondigd dat ze gezamenlijk een ambitieus plan hebben ontwikkeld voor de uitbreiding van het sportpark. In nauw overleg is de afgelopen zes maanden gewerkt aan een voorlopig ontwerp dat de toekomst van sport en gezondheid in Barneveld zal bevorderen. Het plan omvat de aanleg van 1,5 kunstgrasveld ter vervanging van natuurgras, twee nieuwe natuurgrasvelden, een modern parkeerterrein en een herinrichting van het entreegebied. 

Het sportparkuitbreidingsplan is een cruciale stap om aan de groeiende behoefte aan sportvoorzieningen in Barneveld te voldoen. Met een wachtlijst van meer dan 250 enthousiaste leden is SDVB vastberaden om haar accommodaties toekomstbestendig te maken en het aantal leden te laten groeien. 

Het oorspronkelijke budget bleek niet voldoende om dit ambitieuze plan te realiseren; vooral gezien de vereiste aanpassingen in het parkeerterrein en de randvoorwaarden voor waterhuishouding. Daarnaast waren er onverwachte kosten zoals die voor het behoud van de aanwezige steenuil en gestegen kosten sinds de eerste ramingen. De gemeente stelt daarom boven op de eerder afgesproken investering extra budget beschikbaar van ruim €390.000 en staat garant voor de BTW last van €445.110. Hiermee spant de gemeente zich maximaal in om bij te dragen aan een succesvol project.

Aan SDVB is aangegeven om verantwoordelijkheid te nemen voor het resterend tekort van €190.695.

Daarbij blijft de gemeente met SDVB in gesprek om naar oplossingen te zoeken hoe dit resterend benodigd budget gefinancierd kan worden dan wel het project anders te faseren of op onderdelen te bezuinigingen.

Wethouder Pluimers benadrukte het belang van dit project en de betrokkenheid van de gemeente en SDVB: "Dit is een flinke stap voor Barneveld en onze gemeenschap. Een toekomstbestendig sportpark zal niet alleen de (aankomende) leden van SDVB dienen, maar ook de groeiende bevolking van onze gemeente. Het is belangrijk in het kader van bewegen en gezondheid. We hebben het vertrouwen om dit project samen te voltooien en zijn enthousiast over de positieve impact die het zal hebben." 

De gemeente Barneveld en SDVB blijven nauw samenwerken om de uitbreiding van het sportpark te realiseren om zo een duurzame sportvoorziening te bieden aan de inwoners van Barneveld.