Gemeente Barneveld en Knipscheer Infrastructuur slaan handen ineen

Aannemer vervanging drie bruggen gecontracteerd

21 december 2023. Gemeente Barneveld heeft begin december een bouwteam overeenkomst afgesloten met aannemer Knipscheer Infrastructuur uit Almere. Deze aannemer gaat drie bruggen vervangen in de gemeente Barneveld. Om de start van deze samenwerking te markeren, hebben wethouder Mijntje Pluimers-Foeken namens de gemeente Barneveld en algemeen directeur Steven Jansen namens Knipscheer Infrastructuur de handen geschud met daarbij symbolisch de overdracht van de eerste verwijderde steen op de brug aan de Lunterseweg.

De bruggen Lunterseweg, Stoutenburgerweg/Elleboogweg en de brug Stoutenburgerweg/Jan van Arkelweg moeten vervangen worden. De bruggen worden om de vijf jaar geïnspecteerd. Tijdens de laatste inspectie bleek dat de schades niet te herstellen zijn met onderhoudsmaatregelen. Daarom worden de bruggen vervangen.

Bouwteam

Voor het project is een bouwteam opgericht. Het bouwteam, bestaande uit de gemeente Barneveld en Knipscheer Infrastructuur B.V., zal gezamenlijk het definitieve ontwerp vormgeven. In het bouwteam wordt gekeken naar efficiëntie, de uitvoeringsperiode, hergebruik van materialen en duurzaamheid. Daarnaast stemt het bouwteam af met onder andere hulpdiensten, nutsbedrijven, ondernemers, de busmaatschappij en het waterschap.

Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken: “Ik ben erg blij dat we een aannemer hebben geselecteerd voor het vervangen van drie bruggen in onze gemeente. De werkzaamheden gaan ongetwijfeld impact hebben, aangezien tijdelijke wegafsluitingen onvermijdelijk zijn. Daarom ben ik erg verheugd dat we een aannemer hebben gevonden die deze grote klus efficiënt en binnen een zo kort mogelijke tijd kan uitvoeren. We kijken uit naar een constructieve samenwerking om dit project succesvol te realiseren en de hinder voor onze gemeenschap tot een minimum te beperken.”

Algemeen directeur Steven Jansen: “We zijn erg trots dat we zijn geselecteerd door de gemeente Barneveld voor deze mooie opdracht. Het krijgen van deze impactvolle opdracht is een erkenning van onze expertise. Samen met lokale onderaannemers gaan we de drie bruggen in de gemeente vervangen. We kijken ernaar uit om samen met de gemeente en alle betrokken partijen dit project tot een succes te maken.”

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Er worden voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, zoals onderzoek naar kabels en leidingen, asfaltboringen en grondonderzoeken. Het streven is de brug aan de Lunterseweg te vervangen tijdens de zomerperiode van 2024. De overige twee bruggen staan gepland voor het najaar 2024/voorjaar 2025, waarbij de exacte uitvoeringsdata nog moeten worden bepaald. De planning, omleidingen en de duur van de werkzaamheden worden ruim van tevoren gecommuniceerd naar de omgeving.