Gemeente Barneveld en COA ondertekenen bestuursovereenkomst voor komst asielzoekerscentrum

27 september 2023. Op woensdag 27 september ondertekenden burgemeester Jacco van der Tak van de gemeente Barneveld en de heer Joeri Kapteijns, bestuurder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een bestuursovereenkomst. Daarin leggen beide partijen officieel vast dat er maximaal 10 jaar 300 asielzoekers worden opgevangen in de gemeente Barneveld. In het document staan ook de concrete afspraken die de gemeente en het COA samen hebben gemaakt. Bijvoorbeeld over het type opvangcentrum.

Burgemeester Van der Tak: "De afgelopen maanden hebben we een intensief proces doorlopen om te komen tot een locatiekeuze voor een AZC. De gemeenteraad heeft op 5 juli 2023 ingestemd met de keuze voor de Nijkerkerweg 132 in Barneveld. We hebben in aanloop hier naartoe veel gesprekken gevoerd met buurtbewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dat blijven we ook de komende fase doen om zo een goede opvang in onze gemeente mogelijk te maken. Deze ondertekening is een volgende stap om te komen tot realisatie van het AZC. De noodzaak om opvang te bieden, is onveranderd groot. We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen en kwetsbare mensen in nood helpen. We werken goed samen met het COA en hebben heldere afspraken gemaakt om de opvang op een goede manier te laten verlopen."

Verheugd met duurzame opvang

Joeri Kapteijns, bestuurslid bij het COA, is zeer verheugd over de afspraken met Barneveld: “Het COA streeft naar duurzame en structurele plekken voor asielzoekers. Daarmee willen we voorkomen dat we in de toekomst weer een beroep moeten doen op (crisis)noodopvang, zoals nu het geval is. Reden ook dat we dit aanbod van de gemeente Barneveld met open armen ontvangen. Duurzame opvang voorkomt ook onnodige verhuizingen en levert mooie kansen op voor kansrijke asielzoekers en statushouders om in de regio al te starten met hun participatie en integratie in de Nederlandse samenleving.”

Azc in de vorm van een woonwijk

De gemeenteraad van Barneveld stelde vlak voor de zomer de locatie voor het asielzoekerscentrum vast. De afgelopen tijd stond onder andere in het teken van het verder uitwerken van de plannen. Stedenbouwkundigen zijn bijvoorbeeld bezig met het maken van tekeningen voor een goede inpassing aan de Nijkerkerweg 132. Ook vinden er voorbereidingen plaats voor het bestemmingsplan. Het azc krijgt de inrichting en uitstraling van een woonwijk, met drie typen rijwoningen (hoekwoningen; onder- en bovenwoningen en rijwoningen). De ontwikkeling van de naastgelegen woonwijk Bloemendal zorgt ervoor dat het azc steeds meer in de wijk opgaat. Er worden dus geen tijdelijke ‘units’ geplaatst, maar permanente huizen die goed passen bij andere woningen die in de wijk worden ontwikkeld en die na de opvangperiode van 10 jaar een andere bestemming krijgen.

Planning

Wanneer het azc er staat, hangt af van verschillende zaken. Voorbeelden daarvan zijn de vergunningenprocedure, eventuele bezwarenprocedures en het bouwrijp maken van de grond. De realisatie zal nog minimaal een jaar op zich laten wachten.

Op de foto

Op de foto: Burgemeester Jacco van der Tak en Joeri Kapteijns, bestuurder COA