Gemeente Barneveld benieuwd naar wensen inwoners voor het cultuuraanbod

3 oktober 2023. Welke wensen leven er voor het cultuuraanbod in de gemeente Barneveld? Dat wil de gemeente graag weten om met  een cultuurvisie aan de slag te gaan. Daarom organiseert de gemeente cultuuravonden. Inwoners, organisaties, cultuuraanbieders, iedereen met een hart voor cultuur is welkom op deze cultuuravonden.
De aanleiding om naar het cultuuraanbod te kijken is het coalitieakkoord. Hierin staat dat de gemeente zorgt voor een nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsagenda.

Wethouder Mijntje Pluimers: “Cultuur verbindt en is van iedereen. Ik ben trots op wat er aan cultuur gebeurt in onze gemeente. Zoals cultuureducatie, het culturele verenigingsleven, de cultuurmakers en de vele mooie evenementen die te beleven zijn. Er zijn al veel gesprekken gevoerd met de cultuuraanbieders zelf en dat leverde veel informatie op. Graag horen we ook wat de inwoners van het aanbod vinden en hoe zij tegen cultuur aankijken.”
Totaal komen er zeven avonden in verschillende dorpen van de gemeente Barneveld.

De opening wordt telkens verzorgd door een lokaal cultuurtalent! Na deze bijdrage gaan de aanwezigen aan de slag aan de hand van een aantal stellingen, zoals:

  • Hoe wordt cultuur in de gemeente Barneveld beleefd?
  • Is er voldoende cultuuraanbod in de gemeente Barneveld?
  • Hoe kijkt u aan tegen amateurkunst?

Er is natuurlijk ook alle ruimte voor een eigen inbreng.

Lokaal cultuurtalent

De volgende talenten werken mee aan de avonden: Shantykoor, Jong Gelre, Elkander Getrouw, Sabine Bouw, Balletschool, zandkunstenares Helene Wieringa & Crescendo.

Cultuuravonden in de kernen

16 oktober Atelier Hupsakee, Barneveld
17 oktober De Essenburcht, Kootwijkerbroek
18 oktober De Hofstee, Stroe
19 oktober De Eng, Voorthuizen
30 oktober De Wardborg, Garderen
31 oktober Oude Ambachten & Speelgoed Museum, Terschuur
2 november Emmaüskerk, Barneveld

Het programma loopt steeds van 19.30 tot 21.30 uur.

Wilt u uw stem laten horen over het culturele aanbod, meld u dan aan via cultuur@barneveld.nl en geeft u daarbij dan ook aan welke locatie u het beste past.