Extra financiële ondersteuning voor inwoners met een laag inkomen

2 november 2022. Door forse prijsstijgingen van onder andere energie en voedingsmiddelen is er een groeiend aantal inwoners dat steeds meer moeite heeft om rond te komen. De hoge kosten vragen, naast de bestaande gemeentelijke financiële ondersteuning, om een aantal concrete acties en maatregelen. Wethouder Hans van Daalen: ‘De gemeente heeft een belangrijke taak om onze inwoners die het financieel lastig hebben extra te ondersteunen. We hebben een pakket regelingen samengesteld, waar inwoners nog dit jaar gebruik van kunnen maken.’

Gemeentelijke energietoeslag: meer mensen komen in aanmerking

De groep inwoners met een laag inkomen dreigt in de problemen te komen door de alsmaar stijgende energierekening. Daarom geeft de gemeente Barneveld de gemeentelijke energietoeslag vanaf nu aan haar inwoners met een inkomen tot 150%. Tot nu toe was deze extra bijdrage alleen voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 1.000,-. De extra toeslag voor de genoemde doelgroep geldt tot en met 31 december 2022.

Op www.barneveld.nl/energietoeslag vindt u meer informatie over de energietoeslag. Bijvoorbeeld over met welk inkomen inwoners recht hebben op de toeslag. Ook kan daar de energietoeslag worden aangevraagd.

Schoolkostenregeling: extra tegemoetkoming

Elke inwoner die voor het schooljaar 2022/2023 de minimaregeling heeft aangevraagd of ontvangen of uiterlijk vóór 31 december 2022 aanvraagt, krijgt eenmalig een extra bedrag uitgekeerd. De groep inwoners die al bij de gemeente bekend is ontvangt hierover een brief. Dit bedrag wordt automatisch gestort op het rekeningnummer dat bij de gemeente bekend is.

Is de schoolkostenregeling nog niet aangevraagd, dan kan dat alsnog. Die aanvraag moet dan wel  vóór 31 december 2022 worden ingediend om recht te hebben op het extra bedrag.

Individuele inkomenstoeslag: eenmalige verhoging

Inwoners hebben recht op een ‘individuele inkomenstoeslag’ als men drie jaar of langer een laag inkomen heeft en in de gemeente Barneveld woont. Het college van B en W verhoogt deze bijdrage eenmalig voor inwoners die een inkomen hebben tussen de 101 tot 110% van de bijstandsnorm en de regeling hebben aangevraagd in 2022 of vóór 31 december 2022 aanvragen.

De groep inwoners die bij de gemeente bekend is, ontvangt hierover een brief. Het bedrag wordt automatisch gestort op het rekeningnummer dat bij de gemeente bekend is.  
Het betreft hier extra eenmalige financiële bijdragen. De bestaande regelingen blijven van kracht.

Meer informatie over de schoolkostenregeling en individuele inkomenstoeslag is te vinden op www.barneveld.nl/minimaregelingen