Nieuwbouw Holzenbosch

Categorieën

 • Nieuwbouw
 • Voorthuizen
 • Woonwijk in Voorthuizen-Zuid met dorpse uitstraling.
 • In totaal 367 woningen, zowel huur als koop. Hieronder ook vrije kavels.
 • Het grootste deel van de huizen is opgeleverd.
 • Eind 2021 oplevering laatste huizen.

2020

 • Voorjaar: oplevering 6 hoekwoningen en 13 tussenwoningen.
 • Mei t/m september: start woonrijp maken openbaar gebied. Bij de straten Hooihuis/Oosterkamp, Dwarshuis, Langhuis en de Goudkamp (rijbaan en fietspad).
 • Na de bouwvakantie (loopt tot eind augustus) start de bouw van 41 woningen. De woningen vallen in de volgende categoriën:
  • Sociale huur
  • Koop, middelduur (prijzen tussen € 200.000  en € 260.000)
  • Koop, duurdere sector (meer dan € 260.000) 
 • Eind september gaat aannemer Hoornstra Infrabouw verder met het woonrijp maken van het openbaar gebied. Dit gaat om de aanleg van de bestrating, trottoirs, parkeervakken, beplanting en dergelijke.
 • Eind 2020: speelplekken ingericht.

2021

 • Start bouw van de laatste 21 woningen door bouwbedrijf Schoonderbeek: eind eerste kwartaal en begin tweede kwartaal.
 • Tweede kwartaal: oplevering woningen aan de Hooihuis, Dwarshuis en Oosterkamp, door bouwbedrijf Schoonderbeek
 • Start bouw woonzorgcomplex in de voorzieningenstrook langs de Goudkamp. Dit gebeurt in opdracht van Woningstichting Barneveld en Neboplus. 

De ontwerpen voor de speelplekken zijn definitief vastgesteld. Aan de hand van reacties op het ontwerp zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. De aanleg van de eerste speelplekken start vanaf derde week oktober. De planning is dat alle speelplekken aan het eind van 2020 klaar zijn voor gebruik.

Het noordelijke gedeelte van de wijk is woonrijp. Dat betekent dat de aanleg van wegen, parkeerplaatsen, groen, verlichting en dergelijke is afgerond.

Ook de wadi's zijn aangelegd. Een wadi is bedoeld voor het vasthouden en afvoeren van regenwater. Sommige van de aangelegde wadi’s blijken niet helemaal goed te werken. Maar vanaf 28 september herstelt aannemer Hoornstra diverse wadi’s.

Volgens de planning wordt het zuidelijke gedeelte van de wijk van mei tot eind september woonrijp gemaakt.

In de woonstraten geldt overal een maximumsnelheid van 30 km per uur. Naleving hiervan is belangrijk, ook voor de veiligheid van spelende kinderen. Op de Holzenboschlaan geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur.

Straatnamen

Dit zijn de straatnamen in Holzenbosch:

 • Wouterskamp
 • Oldamster
 • Hogelandster
 • Langhuis
 • Katerskamp
 • Dwarshuis
 • Oosterkamp
 • Hooihuis
 • Hallenhuis
 • Stolp
 • Boeijenkamp
 • Goudkamp
 • Holzenboschlaan

Heeft u vragen over deze wijk?

info@barneveld.nl
14 0342