Omgevingswet: 1 wet, 1 loket

In de Omgevingswet voegt de overheid de regels over de leefomgeving samen, zodat mensen de regels beter kunnen begrijpen en toepassen. Het wordt gemakkelijker voor inwoners, ondernemers en organisaties om hun ideeën en plannen uit te voeren.

Vanaf 1 januari 2024 geldt: 1 wet, 1 loket. De procedure voor nieuwe plannen duurt in de regel 8 weken. Het proces verloopt digitaal. 

Video Omgevingswet

De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van onze leefomgeving. Dat gaat over alles wat je ziet, voelt, hoort en ruikt in je omgeving, zoals gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen. De video hieronder legt kort en bondig uit waar deze wet over gaat.

Omgevingswet gemeente Barneveld uitgelegd in een video.

Omgevingswet gemeente Barneveld

Nederland behoort tot de dichtstbevolkte landen ter wereld.

We hebben een lange traditie in het regelen van wat je waar mag bouwen en ondernemen.

Huizen, bedrijven, wegen, scholen, sloten, spoorlijnen, hoogspanningskabels, voor alles werd een passend plekje gezocht.

Maar het gaat er niet alleen om of het past in de ruimte.

Zaken als gezondheid en leefbaarheid worden steeds belangrijker in de afwegingen die we maken.

Langs een drukke weg wonen is bijvoorbeeld ongezond door alle geluidsoverlast en fijnstof.

Daarom gaan we het anders aanpakken.

Die hele bibliotheek aan landelijke wetten en regels maakt plaats voor één wet: de Omgevingswet.

En die wet heeft een gezonde en veilige leefomgeving als uitgangspunt.

Het gaat om gezondheid, veiligheid en of voorzieningen ook toegankelijk zijn voor mensen die bijvoorbeeld minder goed ter been zijn. Om hoe plannen en ideeën tot stand komen. Wat vindt de buurt ervan? Is die erbij betrokken?  Hoe duurzaam zijn de plannen? Wat is het effect op het woongenot? Wat is de cultuurhistorische betekenis? Al die aspecten en meer, willen we in samenhang bekijken.

In 2023 treedt de Omgevingswet in werking.

Alle gemeenten zijn druk met de voorbereiding, ook Barneveld

Wij willen samen met inwoners en partners tot een goede omgevingsvisie komen. Dat is een toekomstvisie voor onze hele gemeente. Ook werken we aan het omgevingsplan. Dit is het plan waarin we regels vastleggen. Het vervangt, onder meer, het bestemmingsplan.

We kijken naar alle trends en thema’s, en wegen af wat iedereen belangrijk vindt.

Hoe zorgen we voor fraaie en betaalbare woningen? Waar kunnen we die het beste bouwen?

Kunnen we ondernemers ruimte geven om te groeien? En waar moeten we dan op letten?

Ook vragen over de verbindingen tussen het buitengebied, de dorpen, de grotere plaatsen en de gemeente Barneveld horen daarbij.

Of vragen over de ruimte voor natuur en recreatie.

We zoeken antwoorden op al die vragen en zijn daarover met organisaties, ondernemers en inwoners in gesprek

Zo werken we samen aan een veilige en gezonde leefomgeving, waar het goed toeven is.

Dat doen we vanuit de gemeente. Samen met u. Met de inwoners. Met de ondernemers. Met de instellingen. Met wie zich betrokken voelt bij Barneveld

Samen geven we vorm aan het Barneveld van de toekomst!