Resultaten vragenlijst

De gemeente Barneveld zoekt een nieuwe burgemeester. Hiervoor is een profielschets opgesteld. Inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente Barneveld konden meedenken door het invullen van een vragenlijst. Hieronder vindt u de resultaten van de vragenlijst.

Inwoners zijn betrokken bij het opstellen van deze profielschets

Vragenlijst

Inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente Barneveld zijn door middel van een vragenlijst betrokken bij het opstellen van deze profielschets. Er zijn ruim 700 reacties binnengekomen op de vragenlijst.

Wij zijn heel blij met alle reacties en hebben ons erdoor laten inspireren bij het opstellen van deze profielschets.

Resultaten vragenlijst

Ik wil dat onze nieuwe burgemeester zich vooral richt op...

  1. contact met de inwoners om te weten wat er speelt
  2. goed en integer bestuur
  3. openbare orde, veiligheid en handhaving
  4. alle dorpen, kernen en buurtschappen
  5. initiatieven en signalen vanuit de samenleving

Onze nieuwe burgemeester is vooral...

  1. zichtbaar aanwezig en benaderbaar
  2. betrouwbaar en integer 
  3. betrokken en meelevend 
  4. verbindend
  5. iemand die boven de partijen staat

De nieuwe burgemeester is bij voorkeur...

Man/vrouw maakt niet uit: 331 keer genoemd
Een man: 225 keer genoemd
Een vrouw: 127 keer genoemd

Wie hebben de vragenlijst ingevuld?

Inwoners: 595
Ondernemers: 122
Verenigingen, organisaties of instellingen: 27
Anders: 38

Wat is de leeftijd van de respondenten?

Jonger dan 25 jaar: 30 personen
25 tot 45 jaar: 228 personen
45 tot 65 jaar: 279 personen
65 jaar of ouder: 108 personen