Wervingsprocedure

Voor de nieuwe burgemeester is een profielschets opgesteld. In de profielschets staan eigenschappen en kwaliteiten die onze nieuwe burgemeester moet hebben. Inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente Barneveld konden hierover meedenken door het invullen van een vragenlijst.

Hoe verloopt de procedure verder?

Vaststellen profielschets

De vertrouwenscommissie heeft de resultaten van de vragenlijst gebruikt bij het maken van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Tijdens een speciale raadsvergadering op maandag 5 september 2022 is deze profielschets vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de Koning, de heer John Berends. Lees meer over de profielschets

Start werving op 9 september

Nu de profielschets is vastgesteld, wordt de vacature voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Barneveld opengesteld. Geïnteresseerde kandidaten kunnen van vrijdag 9 tot en met vrijdag 30 september 2022 reageren op de vacature via de website van provincie Gelderland.

Selectie van sollicitanten

Na sluiting van de reactietermijn verrichten de commissaris en kabinetschef voorbereidende werkzaamheden en voeren zij begin november gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie van de gemeente Barneveld en stellen zij gezamenlijk de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

Nieuwe burgemeester in februari

De sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie vinden half november plaats en moeten uiteindelijk leiden tot de beste kandidaat. Die kandidaat legt de vertrouwenscommissie voor aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester van de gemeente Barneveld op 9 februari 2023 wordt be├źdigd.